Art 2 Obiect. Scop. Principii | Lege 100/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Dispoziții generale - Obiect Scop Principii -
Art. 2. -
Practică judiciară (3), Doctrină (1)

(1) Scopul prezentei legi îl constituie: Practică judiciară (605), Reviste (1)

a) promovarea concurenței între operatorii economici; Practică judiciară (286)

b) utilizarea resurselor în condiții de eficiență, economicitate și eficacitate; Doctrină (1)

c) asigurarea integrității procedurii de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări și de concesiune de servicii;

d) asigurarea cadrului legal pentru atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și de concesiune de servicii de către entitățile contractante. Modificări (1), Doctrină (1)

(2) Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de concesiune de lucrări și de concesiune de servicii sunt: Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (2110), Reviste (1), Doctrină (1)

a) nediscriminarea; Jurisprudență (1), Practică judiciară (347)

b) tratamentul egal; Jurisprudență (1), Practică judiciară (487)

c) recunoașterea reciprocă; Practică judiciară (43)

d) transparența; Jurisprudență (1), Practică judiciară (301)

e) proporționalitatea; Practică judiciară (235)

f) asumarea răspunderii. Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (327)

Mergi la:
Art 1 Obiect. Scop. Principii
Art 2 Obiect. Scop. Principii
Art 3 Obiect. Scop. Principii
Art 4 Obiect. Scop. Principii
Art 5 Definiții
Art 6 Riscul de operare
Art 7 Riscul de operare
Art 8 Riscul de operare
Art 9 Entități contractante
Art 10 Entități contractante
Art 11 Pragul valoric și modul de calcul al valorii estimate a concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii
Art 12 Pragul valoric și modul de calcul al valorii estimate a concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...