Art 2 Obiect. Scop. Principii | Lege 100/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Obiect Scop Principii -
Art. 2. -
Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Scopul prezentei legi îl constituie: Jurisprudență, Reviste (1)

a) promovarea concurenței între operatorii economici; Jurisprudență

b) utilizarea resurselor în condiții de eficiență, economicitate și eficacitate; Doctrină (1)

c) asigurarea integrității procedurii de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări și de concesiune de servicii;

d) asigurarea cadrului legal pentru atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și de concesiune de servicii de către entitățile contractante. Modificări (1), Doctrină (1)

(2) Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de concesiune de lucrări și de concesiune de servicii sunt: Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

a) nediscriminarea; Jurisprudență

b) tratamentul egal; Jurisprudență

c) recunoașterea reciprocă; Jurisprudență

d) transparența; Jurisprudență

e) proporționalitatea; Jurisprudență

f) asumarea răspunderii. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
    Art. 2 stabilește scopul și principiile Legii nr. 100/2016. [ Mai mult... ] 

.....
    Concesiunile de lucrări sau concesiunile de servicii acăror valoare este mai micădecât acest prag valoric se atribuie, cu respectarea principiilor generale prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 100/2016, în condiţiile şi potrivit procedurilor reglementate prin normele metodologice de aplicare aLegii nr. 100/2016.În acest caz se va aplica oprocedură simplificată228. 
    228 Procedura simplificată reglementată de art. 73-75 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 867/2016. A se vedea pentru dezvoltări, infra Titlul VI, Capitolul V, Secțiunea a 2-a, §4.
[ Mai mult... ]
 
.....
    [art. 2 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 100/2016] și „utilizarea resurselor în condiţii de eficienţă, economicitate şi eficacitate” [art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 100/2016], împreună, sunt similare scopului achizițiilor publice, respectiv „asigurarea cadrului legal necesar pentru arealiza achiziționarea de bunuri, servicii și lucrări în condiții de eficiență economică și socială” [art. alin. (1) din Legea nr. 98/2016]. Celelalte scopuri ale concesiunilor – „promovarea concurenţei între operatorii economici” [art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 100/2016] și „asigurarea integrităţii procedurii de atribuire acontractelor de concesiune de lucrări şi de concesiune de servicii” [art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 100/2016] corespund într-o anumită măsură principiilor achizițiilor publice, respectiv „nediscriminarea” [art. 2 alin. (2) lit. a) din Legea [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 100/2016:
Art 1 Obiect. Scop. Principii
Art 2 Obiect. Scop. Principii
Art 3 Obiect. Scop. Principii
Art 4 Obiect. Scop. Principii
Art 5 Definiții
Art 6 Riscul de operare
Art 7 Riscul de operare
Art 8 Riscul de operare
Art 9 Entități contractante
Art 10 Entități contractante
Art 11 Pragul valoric și modul de calcul al valorii estimate a concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii
Art 12 Pragul valoric și modul de calcul al valorii estimate a concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii
Reviste:
3. Riscul și impreviziunea în materia contractelor de concesiune de lucrări, a contractelor de concesiune de servicii și a contractelor de parteneriat public-privat în contextul noului cadru unional instituit de Directiva 2014/23/UE privind atribuirea contractelor de concesiune și al noului cadru normativ intern reglementat de Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii și de Legea nr. 233/2016 a parteneriatului public-privat
Elemente de noutate aduse de proiectul de norme metodologice de aplicare a Legii privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii
Doctrină:
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
;
se încarcă...