Art 17 Contracte mixte | Lege 100/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Reguli de atribuire a contractelor mixte - Contracte mixte -
Art. 17. -

(1) Contractele care au ca obiect atât concesiunea de lucrări, cât și concesiunea de servicii se atribuie în conformitate cu dispozițiile prezentei legi aplicabile pentru tipul de concesiune care caracterizează scopul principal al contractului.

(2) În cazul concesiunilor mixte care au ca obiect atât servicii sociale sau alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 3, cât și alte servicii, scopul principal al contractului se determină în funcție de cea mai mare dintre valorile estimate ale serviciilor respective.

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 100/2016:

   Art 7   Riscul de operare

   Art 8   Riscul de operare

   Art 9   Entități contractante

   Art 10   Entități contractante

   Art 11   Pragul valoric și modul de calcul al valorii estimate a concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii

   Art 12   Pragul valoric și modul de calcul al valorii estimate a concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii

   Art 13   Pragul valoric și modul de calcul al valorii estimate a concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii

   Art 14   Pragul valoric și modul de calcul al valorii estimate a concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii

   Art 15   Revizuirea pragului valoric

   Art 16   Durata concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii

   Art 17   Contracte mixte

   Art 18   Contracte mixte

   Art 19   Contracte mixte care implică aspecte legate de apărare sau securitate

   Art 20   Concesiuni de lucrări sau concesiuni de servicii care acoperă atât activitățile prevăzute în anexa nr. 2, cât și alte activități

   Art 21   Concesiuni de lucrări sau concesiuni de servicii care acoperă atât activitățile prevăzute în anexa nr. 2, cât și alte activități

   Art 22   Concesiuni de lucrări sau concesiuni de servicii care acoperă atât activități prevăzute în anexa nr. 2, cât și activități care implică aspecte legate de apărare sau de securitate

   Art 23   Concesiuni de lucrări sau concesiuni de servicii care acoperă atât activități prevăzute în anexa nr. 2, cât și activități care implică aspecte legate de apărare sau de securitate

   Art 24   Servicii sociale și alte servicii specifice

   Art 25   Concesiuni rezervate

   Art 26   Servicii de cercetare și de dezvoltare

   Art 27   Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii atribuite de entitățile contractante
;
se încarcă...