Art 14 Pragul valoric și modul de calcul al valorii estimate a concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii | Lege 100/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 13 Pragul valoric și modul de calcul al valorii estimate a concesiunii de lucrări sau a concesiunii de serviciiCAPITOLUL I Dispoziții generale - SECȚIUNEA a 3-a Domeniul de aplicare - § 4. Revizuirea pragului valoric -
Art 15 Revizuirea pragului valoric

CAPITOLUL I Dispoziții generale - SECȚIUNEA a 3-a Domeniul de aplicare - § 3. Pragul valoric și modul de calcul al valorii estimate a concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii -
Art. 14. -

(1) În cazul în care o construcție preconizată sau un serviciu preconizat poate duce la atribuirea contractelor de concesiune pe loturi separate, valoarea estimată a concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii se determină luând în considerare valoarea globală estimată a tuturor loturilor.

(2) În cazul în care valoarea globală estimată a tuturor loturilor este egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 11 alin. (1), procedurile de atribuire prevăzute de prezenta lege se aplică pentru atribuirea fiecărui lot.

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...