Art 111 Contravenții și sancțiuni | Lege 100/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contravenții și sancțiuni -
Art. 111. -

(1) Entitatea contractantă răspunde contravențional în cazurile și în condițiile prevăzute de prezenta lege. Modificări (1)

(2) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei-30.000 lei:

a) atribuirea unui contract de concesiune fără publicarea prealabilă a unui anunț de concesionare, în cazurile în care publicarea acestuia este obligatorie potrivit prevederilor art. 63 alin. (1), sau a unui anunț de intenție, potrivit prevederilor art. 63 alin. (2);

b) încălcarea prevederilor art. 13 alin. (3);

c) încălcarea prevederilor art. 72.

(3) Sancțiunea contravențională se aplică autorității contractante care, în funcție de situația concretă, dispune luarea unor măsuri împotriva persoanelor implicate în derularea concesiunii ce a făcut obiectul contravenției. Modificări (1)

(4) Săvârșirea faptei contravenționale nu implică, în mod obligatoriu, și producerea unui prejudiciu.

(5) Stabilirea prejudiciului trebuie să țină seama de circumstanțele faptei contravenționale și să fie fundamentată.

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 100/2016:
Art 101 Modificarea contractului de concesiune
Art 102 Modificarea contractului de concesiune
Art 103 Modificarea contractului de concesiune
Art 104 Modificarea contractului de concesiune
Art 105 Modificarea contractului de concesiune
Art 106 Modificarea contractului de concesiune
Art 107 Modificarea contractului de concesiune
Art 108 Modificarea contractului de concesiune
Art 109 Modificarea contractului de concesiune
Art 110 Încetarea contractului de concesiune
Art 111 Contravenții și sancțiuni
Art 112 Contravenții și sancțiuni
Art 113 Contravenții și sancțiuni
Art 114 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 115 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 116 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 117 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 118 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...