Art 105 Modificarea contractului de concesiune | Lege 100/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reguli privind executarea contractelor de concesiune - Modificarea contractului de concesiune -
Art. 105. -
Reviste (1)

(1) Contractele de concesiune pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când un nou concesionar îl înlocuiește pe cel căruia entitatea contractantă i-a atribuit inițial concesiunea de lucrări sau concesiunea de servicii, în una dintre următoarele situații: Modificări (1), Reviste (1)

a) ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei opțiuni stabilite de entitatea contractantă potrivit art. 101; Modificări (1)

b) drepturile și obligațiile concesionarului inițial rezultate din contractul de concesiune sunt preluate ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune ori divizare de către un alt operator economic care îndeplinește criteriile de calificare și de selecție stabilite inițial, cu condiția ca această modificare să nu presupună alte modificări substanțiale ale contractului de concesiune și să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege; Reviste (1)

c) încetarea anticipată a contractului de concesiune și a cesiunii contractelor încheiate cu subcontractanții de către concesionarul principal al entității contractante, ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei opțiuni stabilite de entitatea contractantă potrivit art. 101. Modificări (1)

(2) Atunci când clauza de revizuire sau opțiunea stabilită de entitatea contractantă potrivit alin. (1) lit. a) stipulează în favoarea instituțiilor financiare finanțatoare dreptul de a cesiona contractul de concesiune către un alt operator economic, acesta trebuie să îndeplinească criteriile de calificare și de selecție stabilite prin anunțul de concesionare și documentația de atribuire. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 100/2016:
Art 95 Subcontractarea
Art 96 Subcontractarea
Art 97 Subcontractarea
Art 98 Subcontractarea
Art 99 Subcontractarea
Art 100 Modificarea contractului de concesiune
Art 101 Modificarea contractului de concesiune
Art 102 Modificarea contractului de concesiune
Art 103 Modificarea contractului de concesiune
Art 104 Modificarea contractului de concesiune
Art 105 Modificarea contractului de concesiune
Art 106 Modificarea contractului de concesiune
Art 107 Modificarea contractului de concesiune
Art 108 Modificarea contractului de concesiune
Art 109 Modificarea contractului de concesiune
Art 110 Încetarea contractului de concesiune
Art 111 Contravenții și sancțiuni
Art 112 Contravenții și sancțiuni
Art 113 Contravenții și sancțiuni
Art 114 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 115 Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
3. Riscul și impreviziunea în materia contractelor de concesiune de lucrări, a contractelor de concesiune de servicii și a contractelor de parteneriat public-privat în contextul noului cadru unional instituit de Directiva 2014/23/UE privind atribuirea contractelor de concesiune și al noului cadru normativ intern reglementat de Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii și de Legea nr. 233/2016 a parteneriatului public-privat
;
se încarcă...