Dispoziții speciale -
Art. 65. -

(1) ANAP informează Consiliul, respectiv instanțele de judecată, ori de câte ori constată existența unor soluții neunitare în practica acestuia/acestora privind achizițiile publice, achizițiile sectoriale sau concesiunile de lucrări și servicii.

(2) Consiliul înștiințează ANAP ori de câte ori constată deficiențe ale legislației privind achizițiile publice, legislației privind achizițiile sectoriale sau legislației privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii care generează interpretări divergente și practică neunitară, formulând propuneri de îmbunătățire ale acestora.

Acesta este un fragment din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 101/2016:
Art 55 Soluționarea litigiilor în instanța de judecată
Art 56 Soluționarea litigiilor în instanța de judecată
Art 57 Soluționarea litigiilor în instanța de judecată
Art 58 Nulitatea contractelor
Art 59 Nulitatea contractelor
Art 60 Nulitatea contractelor
Art 61 Nulitatea contractelor
Art 62 Dispoziții speciale
Art 63 Dispoziții speciale
Art 64 Dispoziții speciale
Art 65 Dispoziții speciale
Art 66 Dispoziții speciale
Art 67 Dispoziții speciale
Art 68 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 69 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 70 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 71 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...