Dispoziții speciale -
Art. 63. -
Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(1) Președintele Consiliului sau colegiul, din oficiu ori la solicitarea oricărui membru al Consiliului, poate convoca plenul Consiliului pentru emiterea unei hotărâri de unificare a practicii sale administrativ-jurisdicționale. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

(2) Prevederile art. 62 alin. (2) se aplică în mod corespunzător, președintele desemnând unul sau mai mulți raportori, care întocmesc un raport care include și soluția propusă asupra problemei sesizate și proiectul hotărârii plenului Consiliului.

(3) Ședința plenului Consiliului se convoacă de președintele acestuia, cu cel puțin 3 zile înainte de desfășurarea ei. Odată cu respectiva convocare, fiecare membru primește o copie a raportului.

(4) Hotărârile plenului Consiliului se adoptă cu votul majorității absolute a membrilor săi și sunt obligatorii, nerespectarea lor constituie abatere disciplinară. Modificări (1)

(5) Hotărârea este redactată și comunicată în scris membrilor Consiliului, pentru abordarea unitară a problemei care a făcut obiectul dezbaterii.

(6) Aplicarea unitară a dispozițiilor în materia achizițiilor publice, achizițiilor sectoriale sau concesiunilor constituie criteriu de evaluare a performanțelor individuale profesionale ale membrilor Consiliului.

(7) Hotărârile adoptate în condițiile alin. (1) - (5) se publică pe pagina de internet a Consiliului.

Acesta este un fragment din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 101/2016:
Art 53 Soluționarea litigiilor în instanța de judecată
Art 54 Soluționarea litigiilor în instanța de judecată
Art 55 Soluționarea litigiilor în instanța de judecată
Art 56 Soluționarea litigiilor în instanța de judecată
Art 57 Soluționarea litigiilor în instanța de judecată
Art 58 Nulitatea contractelor
Art 59 Nulitatea contractelor
Art 60 Nulitatea contractelor
Art 61 Nulitatea contractelor
Art 62 Dispoziții speciale
Art 63 Dispoziții speciale
Art 64 Dispoziții speciale
Art 65 Dispoziții speciale
Art 66 Dispoziții speciale
Art 67 Dispoziții speciale
Art 68 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 69 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 70 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 71 Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 9/2018
;
se încarcă...