Dispoziții speciale -
Art. 62. -
Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(1) La nivelul Consiliului se organizează întâlniri lunare ale membrilor, în care sunt discutate problemele de drept care au condus la pronunțarea de soluții diferite în cauze similare. De asemenea pot fi discutate aplicarea și interpretarea reglementărilor nou-apărute. Modificări (1)

(2) Problemele de drept prevăzute la alin. (1) sunt analizate, în prealabil, de către unul sau mai mulți membri ai Consiliului desemnat/desemnați de președintele acestuia, care prezintă un studiu asupra acestora, cu referire și la practica la nivelul Consiliului și cea judiciară națională și europeană, în care, în mod obligatoriu, își expune/își expun opinia motivată, studiu care se supune dezbaterii membrilor.

(3) Pentru unificarea practicii administrativ-jurisdicționale, Consiliul organizează semestrial seminare cu judecători din cadrul instanțelor judecătorești și specialiști din cadrul ANAP, precum și alte categorii de experți.

Acesta este un fragment din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 101/2016:
Art 52 Contestația formulată pe cale judiciară
Art 53 Soluționarea litigiilor în instanța de judecată
Art 54 Soluționarea litigiilor în instanța de judecată
Art 55 Soluționarea litigiilor în instanța de judecată
Art 56 Soluționarea litigiilor în instanța de judecată
Art 57 Soluționarea litigiilor în instanța de judecată
Art 58 Nulitatea contractelor
Art 59 Nulitatea contractelor
Art 60 Nulitatea contractelor
Art 61 Nulitatea contractelor
Art 62 Dispoziții speciale
Art 63 Dispoziții speciale
Art 64 Dispoziții speciale
Art 65 Dispoziții speciale
Art 66 Dispoziții speciale
Art 67 Dispoziții speciale
Art 68 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 69 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 70 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 71 Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 9/2018
;
se încarcă...