Sistemul de remedii judiciar - Nulitatea contractelor -
Art. 61. -
Referințe în jurisprudență (4), Reviste (2)

(1) Litigiile la care se face referire la art. 58 alin. (1) se soluționează de urgență și cu precădere de către secția contencios administrativ și fiscal a tribunalului în circumscripția căruia se află sediul reclamantului sau pârâtului. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

(2) Sentința tribunalului poate fi atacată numai cu recurs, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la secția contencios administrativ și fiscal a curții de apel, care judecă în complet specializat în achiziții publice. Recursul este soluționat de urgență și cu precădere, într-un termen care nu va depăși 30 de zile de la data sesizării legale a instanței. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

(3) Hotărârea judecătorească prin care a fost admisă acțiunea în constatarea nulității absolute și s-a dispus repunerea părților în situația anterioară constituie titlu executoriu. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(4) Responsabil pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii judecătorești este conducătorul autorității contractante. Reviste (1)

(5) Autoritatea contractantă notifică ANAP măsurile privind executarea hotărârii judecătorești rămase definitive. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 101/2016:

   Art 51   Contestația formulată pe cale judiciară

   Art 52   Contestația formulată pe cale judiciară

   Art 53   Soluționarea litigiilor în instanța de judecată

   Art 54   Soluționarea litigiilor în instanța de judecată

   Art 55   Soluționarea litigiilor în instanța de judecată

   Art 56   Soluționarea litigiilor în instanța de judecată

   Art 57   Soluționarea litigiilor în instanța de judecată

   Art 58   Nulitatea contractelor

   Art 59   Nulitatea contractelor

   Art 60   Nulitatea contractelor

   Art 61   Nulitatea contractelor

   Art 62   Dispoziții speciale

   Art 63   Dispoziții speciale

   Art 64   Dispoziții speciale

   Art 65   Dispoziții speciale

   Art 66   Dispoziții speciale

   Art 67   Dispoziții speciale

   Art 68   Dispoziții tranzitorii și finale

   Art 69   Dispoziții tranzitorii și finale

   Art 70   Dispoziții tranzitorii și finale

   Art 71   Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Particularități ale executării hotărârilor judecătorești pronunțate în contenciosul actelor administrative asimilate potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004 și ale Legii nr. 101/2016
Particularități ale executării hotărârilor judecătorești pronunțate în contenciosul actelor administrative asimilate, potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004 și ale Legii nr. 101/2016
;
se încarcă...