Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Sistemul de remedii judiciar - Soluționarea litigiilor în instanța de judecată -
Art. 53. -
Jurisprudență (1), Practică judiciară (2), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

(1) Procesele și cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum și cele privind executarea, anularea, nulitatea, rezoluțiunea, rezilierea sau denunțarea unilaterală a contractelor se soluționează în primă instanță, de urgență și cu precădere, de către secția de contencios administrativ și fiscal a tribunalului în circumscripția căruia se află sediul autorității contractante, prin complete specializate în achiziții publice. Modificări (1), Jurisprudență (3), Practică judiciară (124), Reviste (1), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) În cazuri temeinic justificate și pentru prevenirea unei pagube iminente, instanța, până la soluționarea fondului cauzei, poate dispune, la cererea părții interesate, prin încheiere motivată, cu citarea părților, suspendarea executării contractului. Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

(3) Prevederile art. 33 se aplică în mod corespunzător în cazul solicitării suspendării procedurii de atribuire.

(4) Încheierea prevăzută la alin. (2) poate fi atacată cu recurs, în mod separat, în termen de 5 zile de la comunicare. Caută hotărâri judecătorești

(5) Despăgubirile pentru prejudiciul cauzat, printr-un act al autorității contractante emis cu încălcarea dispozițiilor legale în materia achizițiilor publice, achizițiilor sectoriale sau concesiunilor ori ca urmare a nesoluționării în termenul legal a unei cereri privind respectiva procedură de atribuire, se pot acorda numai după anularea actului respectiv ori, după caz, după luarea oricăror altor măsuri de remediere de către autoritatea contractantă. Practică judiciară (6), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(6) În cazul în care se solicită plata de despăgubiri pentru repararea prejudiciului reprezentând cheltuieli de elaborare a ofertei sau de participare la procedura de atribuire, persoana vătămată trebuie să facă dovada prejudiciului, a încălcării prevederilor legislației privind achizițiile publice, legislației privind achizițiile sectoriale sau legislației privind concesiunile, precum și a faptului că ar fi avut o șansă reală de a câștiga contractul, iar aceasta a fost compromisă ca urmare a încălcării respective. Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

Mergi la:
Art 43 Organizare și funcționare
Art 44 Statutul personalului Consiliului
Art 45 Statutul personalului Consiliului
Art 46 Statutul personalului Consiliului
Art 47 Statutul personalului Consiliului
Art 48 Statutul personalului Consiliului
Art 49 Contestația formulată pe cale judiciară
Art 50 Contestația formulată pe cale judiciară
Art 51 Contestația formulată pe cale judiciară
Art 52 Contestația formulată pe cale judiciară
Art 53 Soluționarea litigiilor în instanța de judecată
Art 54 Soluționarea litigiilor în instanța de judecată
Art 55 Soluționarea litigiilor în instanța de judecată
Art 56 Soluționarea litigiilor în instanța de judecată
Art 57 Soluționarea litigiilor în instanța de judecată
Art 58 Nulitatea contractelor
Art 59 Nulitatea contractelor
Art 60 Nulitatea contractelor
Art 61 Nulitatea contractelor
Art 62 Dispoziții speciale
Art 63 Dispoziții speciale

Acesta este un fragment din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...