Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor - Statutul personalului Consiliului -
Art. 47. -
Doctrină (1)

(1) Membrilor Consiliului le este interzis:

a) să desfășoare activități comerciale, direct sau prin persoane interpuse;

b) să dețină calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere, administrare sau control la societăți civile, societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv bănci sau alte instituții de credit, societăți de asigurare sau financiare, companii naționale, societăți naționale sau regii autonome;

c) să dețină calitatea de membru al unui grup de interes economic;

d) să dețină calitatea de membru al unui partid politic și să desfășoare sau să participe la activități cu caracter politic;

e) să exercite orice funcție/activitate publică sau privată, cu excepția funcțiilor sau activității didactice, a cercetării științifice și a creației literar-artistice;

f) să exercite oricare alte activități profesionale sau de consultanță.

(2) Membrii Consiliului au obligația să depună declarațiile de avere și de interese, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Membrii Consiliului nu au dreptul de a participa la soluționarea unei contestații dacă se află în una dintre situațiile prevăzute mai jos, sub sancțiunea nulității deciziei pronunțate:

a) dacă aceștia, soțul sau ascendenții ori descendenții lor au vreun interes în soluționarea contestației sau când sunt soți, rude sau afini până la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre părți;

b) dacă între aceștia și una dintre părți a fost un proces penal cu până la 5 ani înaintea soluționării cauzei;

c) dacă s-au pronunțat public în legătură cu contestația pe care o soluționează;

d) dacă se constată că au primit de la una dintre părți bunuri materiale sau promisiuni de bunuri materiale ori altfel de avantaje.

(4) Nulitatea deciziei Consiliului se constată pe calea plângerii împotriva respectivei decizii, de către curtea de apel competentă să soluționeze plângerea.

(5) Membrii care se află în situațiile prevăzute la alin. (3) au obligația de a se abține de la soluționarea contestației. Ei pot fi recuzați de oricare dintre părțile cauzei.

Mergi la:
Art 37 Organizare și funcționare
Art 38 Organizare și funcționare
Art 39 Organizare și funcționare
Art 40 Organizare și funcționare
Art 41 Organizare și funcționare
Art 42 Organizare și funcționare
Art 43 Organizare și funcționare
Art 44 Statutul personalului Consiliului
Art 45 Statutul personalului Consiliului
Art 46 Statutul personalului Consiliului
Art 47 Statutul personalului Consiliului
Art 48 Statutul personalului Consiliului
Art 49 Contestația formulată pe cale judiciară
Art 50 Contestația formulată pe cale judiciară
Art 51 Contestația formulată pe cale judiciară
Art 52 Contestația formulată pe cale judiciară
Art 53 Soluționarea litigiilor în instanța de judecată
Art 54 Soluționarea litigiilor în instanța de judecată
Art 55 Soluționarea litigiilor în instanța de judecată
Art 56 Soluționarea litigiilor în instanța de judecată
Art 57 Soluționarea litigiilor în instanța de judecată

Acesta este un fragment din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...