Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului -
Art. 35. -

(1) În cazuri justificate, dacă instanța nu ia hotărârea de îndată, poate dispune amânarea pronunțării pentru un termen de 5 zile.

(2) Hotărârea prin care instanța soluționează plângerea este definitivă. Practică judiciară (1)

(3) Hotărârea motivată se redactează într-un termen de 7 zile de la pronunțare și se comunică de îndată părților în cauză.

(4) După soluționarea plângerii de către instanță, dosarul cauzei se restituie de aceasta Consiliului, împreună cu o copie a hotărârii motivate.

(5) Hotărârea motivată pronunțată de instanță este înaintată, în copie, în termen de 15 zile de la data redactării, ANAP, care o publică în SEAP, fără referire la datele de identificare ale părților, la datele cu caracter personal, precum și la acele informații pe care operatorul economic le precizează ca fiind confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. Prevederile art. 76 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Mergi la:
Art 25 Termenul de soluționare a contestației
Art 26 Soluțiile pe care le poate pronunța Consiliul
Art 27 Soluțiile pe care le poate pronunța Consiliul
Art 28 Soluțiile pe care le poate pronunța Consiliul
Art 29 Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului
Art 30 Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului
Art 31 Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului
Art 32 Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului
Art 33 Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului
Art 34 Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului
Art 35 Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului
Art 36 Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului
Art 37 Organizare și funcționare
Art 38 Organizare și funcționare
Art 39 Organizare și funcționare
Art 40 Organizare și funcționare
Art 41 Organizare și funcționare
Art 42 Organizare și funcționare
Art 43 Organizare și funcționare
Art 44 Statutul personalului Consiliului
Art 45 Statutul personalului Consiliului

Acesta este un fragment din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...