Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Contestația formulată pe cale administrativ jurisdicțională - Soluțiile pe care le poate pronunța Consiliul -
Art. 28. -
Practică judiciară (3), Reviste (1)

(1) Decizia Consiliului este obligatorie pentru părțile cauzei. Referințe (1), Practică judiciară (6288)

(2) Părțile pot solicita Consiliului îndreptarea, lămurirea sau completarea hotărârii, potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.

(3) Consiliul rezolvă cererea de îndată prin pronunțarea unei încheieri, care se atașează la decizie.

(4) Contractul încheiat cu nerespectarea deciziei Consiliului este lovit de nulitate absolută.

(5) În situația în care se formulează plângere împotriva deciziei Consiliului, autoritatea contractantă are dreptul de a suspenda ducerea ei la îndeplinire și/sau procedura de atribuire până la comunicarea de către instanță a hotărârii de soluționare a plângerii. Practică judiciară (1)

Mergi la:
Art 18 Soluționarea contestației
Art 19 Soluționarea contestației
Art 20 Soluționarea contestației
Art 21 Soluționarea contestației
Art 22 Suspendarea procedurii de atribuire
Art 23 Suspendarea procedurii de atribuire
Art 24 Termenul de soluționare a contestației
Art 25 Termenul de soluționare a contestației
Art 26 Soluțiile pe care le poate pronunța Consiliul
Art 27 Soluțiile pe care le poate pronunța Consiliul
Art 28 Soluțiile pe care le poate pronunța Consiliul
Art 29 Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului
Art 30 Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului
Art 31 Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului
Art 32 Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului
Art 33 Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului
Art 34 Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului
Art 35 Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului
Art 36 Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului
Art 37 Organizare și funcționare
Art 38 Organizare și funcționare

Acesta este un fragment din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...