Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Contestația formulată pe cale administrativ jurisdicțională - Suspendarea procedurii de atribuire -
Art. 22. -
Practică judiciară (56)

(1) În cazuri bine justificate și pentru prevenirea unei pagube iminente, la cererea persoanei interesate, Consiliul poate să dispună prin încheiere, în termen de 3 zile de la primirea cererii, măsura suspendării procedurii de atribuire sau aplicării oricărei decizii luate de autoritatea contractantă, până la soluționarea contestației. Practică judiciară (224)

(2) Persoana interesată comunică, concomitent, prin același mijloc de comunicare utilizat pentru transmiterea către Consiliu, cererea sa de suspendare și autorității contractante, care are obligația de a prezenta Consiliului, de îndată, punctul său de vedere asupra cererii. Nedepunerea punctului de vedere în termenul de soluționare a cererii nu împiedică soluționarea acesteia. Practică judiciară (1)

(3) Prevederile art. 33 nu sunt aplicabile. Practică judiciară (1)

Mergi la:
Art 12 Soluționarea contestației
Art 13 Soluționarea contestației
Art 14 Soluționarea contestației
Art 15 Soluționarea contestației
Art 16 Soluționarea contestației
Art 17 Soluționarea contestației
Art 18 Soluționarea contestației
Art 19 Soluționarea contestației
Art 20 Soluționarea contestației
Art 21 Soluționarea contestației
Art 22 Suspendarea procedurii de atribuire
Art 23 Suspendarea procedurii de atribuire
Art 24 Termenul de soluționare a contestației
Art 25 Termenul de soluționare a contestației
Art 26 Soluțiile pe care le poate pronunța Consiliul
Art 27 Soluțiile pe care le poate pronunța Consiliul
Art 28 Soluțiile pe care le poate pronunța Consiliul
Art 29 Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului
Art 30 Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului
Art 31 Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului
Art 32 Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului

Acesta este un fragment din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...