Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Contestația formulată pe cale administrativ jurisdicțională - Soluționarea contestației -
Art. 21. -
Referințe în jurisprudență (5)

(1) Procedura în fața Consiliului este scrisă, iar părțile sunt audiate numai dacă acest lucru este considerat necesar de către completul de soluționare a contestației. Referințe în jurisprudență (139)

(2) Părțile pot fi reprezentate de avocați sau de consilieri juridici și pot depune concluzii scrise în cursul procedurii. De asemenea, părțile pot solicita să depună concluzii oral în fața Consiliului, fără ca prin aceasta să fie afectat termenul legal de soluționare a contestației, prevăzut la art. 24. Referințe în jurisprudență (253), Doctrină (1)

(3) Este inadmisibilă prezentarea unor noi motive de contestare și/sau formularea unor noi capete de cerere pe calea concluziilor scrise sau orale ori a precizărilor la contestație ulterior termenului legal de formulare a acesteia. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (17)

Acesta este un fragment din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 101/2016:
Art 11 Elementele contestației
Art 12 Soluționarea contestației
Art 13 Soluționarea contestației
Art 14 Soluționarea contestației
Art 15 Soluționarea contestației
Art 16 Soluționarea contestației
Art 17 Soluționarea contestației
Art 18 Soluționarea contestației
Art 19 Soluționarea contestației
Art 20 Soluționarea contestației
Art 21 Soluționarea contestației
Art 22 Suspendarea procedurii de atribuire
Art 23 Suspendarea procedurii de atribuire
Art 24 Termenul de soluționare a contestației
Art 25 Termenul de soluționare a contestației
Art 26 Soluțiile pe care le poate pronunța Consiliul
Art 27 Soluțiile pe care le poate pronunța Consiliul
Art 28 Soluțiile pe care le poate pronunța Consiliul
Art 29 Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului
Art 30 Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului
Art 31 Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului
Doctrină:
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
;
se încarcă...