Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Contestația formulată pe cale administrativ jurisdicțională - Soluționarea contestației -
Art. 20. -
Practică judiciară (58)

(1) În vederea soluționării contestației, Consiliul are dreptul de a solicita lămuriri părților, de a administra orice mijloace de probă permise de lege și de a solicita orice date și documente, în măsura în care acestea sunt relevante în raport cu obiectul contestației. De asemenea, Consiliul are dreptul de a solicita orice date necesare pentru soluționarea contestației și de la alte persoane fizice sau juridice. Practică judiciară (82)

(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) nu trebuie să conducă la depășirea termenului de soluționare a contestației, prevăzut la art. 24. Practică judiciară (3)

(3) Consiliul, în vederea soluționării contestației, poate solicita contestatorului informații și mijloace de probă, altele decât cele prevăzute la art. 10, care trebuie transmise în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării. Nedepunerea acestora nu împiedică soluționarea contestației de către Consiliu. Modificări (1), Practică judiciară (17), Reviste (1)

(4) Autoritatea contractantă are obligația de a răspunde la orice solicitare a Consiliului și de a-i transmite acestuia orice documente care prezintă relevanță pentru soluționarea contestației, într-un termen care nu poate depăși 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării. Modificări (1), Practică judiciară (41)

(5) Nerespectarea prevederilor alin. (4) conduce la imposibilitatea depunerii ulterioare de către autoritatea contractantă a documentelor solicitate, contestația urmând să fie soluționată pe baza documentelor deja depuse la dosar. Modificări (1)

Mergi la:
Art 10 Elementele contestației
Art 11 Elementele contestației
Art 12 Soluționarea contestației
Art 13 Soluționarea contestației
Art 14 Soluționarea contestației
Art 15 Soluționarea contestației
Art 16 Soluționarea contestației
Art 17 Soluționarea contestației
Art 18 Soluționarea contestației
Art 19 Soluționarea contestației
Art 20 Soluționarea contestației
Art 21 Soluționarea contestației
Art 22 Suspendarea procedurii de atribuire
Art 23 Suspendarea procedurii de atribuire
Art 24 Termenul de soluționare a contestației
Art 25 Termenul de soluționare a contestației
Art 26 Soluțiile pe care le poate pronunța Consiliul
Art 27 Soluțiile pe care le poate pronunța Consiliul
Art 28 Soluțiile pe care le poate pronunța Consiliul
Art 29 Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului
Art 30 Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului

Acesta este un fragment din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...