Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Contestația formulată pe cale administrativ jurisdicțională - Soluționarea contestației -
Art. 16. -
Referințe în jurisprudență (4)

(1) Sub sancțiunea respingerii contestației ca tardivă, aceasta se înaintează atât Consiliului, cât și autorității contractante, nu mai târziu de expirarea termenului legal de contestare. Referințe în jurisprudență (36)

(2) În termen de o zi lucrătoare de la primirea contestației, autoritatea contractantă are obligația să o publice în SEAP, fără a face referire la datele de identificare cu caracter personal ale contestatorului. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (60)

(3) În cazul procedurilor de atribuire a căror inițiere nu se realizează prin publicare în SEAP, prevederile art. 6 alin. (7) și (8) se aplică în mod corespunzător.

(4) În cazul neîndeplinirii obligației prevăzute la alin. (1), Consiliul înștiințează autoritatea contractantă despre existența contestației, iar autoritatea transmite punctul său de vedere asupra tardivității contestației și eventualele mijloacele de probă în acest sens. Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1)

(5) Toate notificările și actele procedurale se transmit prin poștă, fax și/sau mijloace electronice, cu confirmare de primire. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (5)

Acesta este un fragment din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 101/2016:
Art 6 Notificarea prealabilă
Art 7 Notificarea prealabilă
Art 8 Termenul de contestare și efectele contestației
Art 9 Termenul de contestare și efectele contestației
Art 10 Elementele contestației
Art 11 Elementele contestației
Art 12 Soluționarea contestației
Art 13 Soluționarea contestației
Art 14 Soluționarea contestației
Art 15 Soluționarea contestației
Art 16 Soluționarea contestației
Art 17 Soluționarea contestației
Art 18 Soluționarea contestației
Art 19 Soluționarea contestației
Art 20 Soluționarea contestației
Art 21 Soluționarea contestației
Art 22 Suspendarea procedurii de atribuire
Art 23 Suspendarea procedurii de atribuire
Art 24 Termenul de soluționare a contestației
Art 25 Termenul de soluționare a contestației
Art 26 Soluțiile pe care le poate pronunța Consiliul
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2018
;
se încarcă...