Paragraful 2 Aplicarea criteriilor de calificare și selecție | Lege 99/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire - Criterii de calificare și selecție -
Paragraful 2
Aplicarea criteriilor de calificare și selecție

Art. 176. - Jurisprudență

(1) Entitățile contractante au dreptul de a aplica în cadrul procedurii de atribuire numai criterii de calificare și selecție referitoare la: Comentarii expert (1)

a) motive de excludere a candidatului/ofertantului;

b) capacitatea candidatului/ofertantului.

(2) Entitățile contractante, altele decât cele prevăzute la art. 4 lit. a) și b) pot stabili criterii obiective de calificare și selecție care vor fi puse la dispoziția operatorilor economici prin documentele achiziției, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2).

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Modificare criterii - Raluca Rizea
Mai multe texte din proiect se referă la posibilitatea de modificare a documentelor achiziției, după inițierea procedurii. Pentru claritate, ar fi oportun să se menționeze expres că, după inițierea procedurii, criteriile de calificare și selecție nu mai pot fi modificate.
În acest context, legiuitorul ar trebui să detalieze prin legislația secundară cazurile și limitele în care pot fi modificate documentele achiziției.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 99/2016:
Paragraful 5 Dialogul competitiv
Paragraful 6 Parteneriatul pentru inovare
Paragraful 7 Negocierea fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare
Paragraful 8 Concursul de soluții
Paragraful 9 Servicii sociale și alte servicii specifice
Paragraful 10 Procedura simplificată
Paragraful 1 Acordul cadru
Paragraful 2 Sistemul dinamic de achiziții
Paragraful 3 Licitația electronică
Paragraful 1 Sisteme de calificare
Paragraful 2 Aplicarea criteriilor de calificare și selecție
Paragraful 3 Motivele de excludere a candidatului/ofertantului
Paragraful 4 Criterii privind capacitatea aplicate de entitățile contractante
Paragraful 5 Standarde de asigurare a calității și standarde de management de mediu
Paragraful 6 Susținerea unui/unor terț/terți
;
se încarcă...