Paragraful 1 Acordul cadru | Lege 99/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Modalitățile de atribuire - Instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor sectoriale -
Paragraful 1
Acordul-cadru
Puneri în aplicare (1)

Art. 127. - Modificări (1)

Entitatea contractantă atribuie acordurile-cadru prin aplicarea procedurilor corespunzătoare prevăzute la art. 82-123.

Art. 128. -

(1) Durata unui acord-cadru nu poate depăși 8 ani, cu excepția cazurilor excepționale pe care entitatea contractantă le justifică temeinic, în special prin obiectul acordului-cadru respectiv.

(2) Entitatea contractantă are obligația de a stabili operatorul economic sau, după caz, operatorii economici care sunt parte a acordului-cadru respectiv prin aplicarea unor nome și criterii obiective care pot include reluarea procedurii între acei operatori economici care sunt parte la acordul-cadru.

(3) Criteriile de calificare și selecție, criteriul de atribuire și factorii de evaluare sunt prevăzuți în documentele achiziției pentru acordul-cadru.

(4) Entitățile contractante atribuie acorduri-cadru cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) fără să împiedice, să restrângă sau să denatureze concurența între operatorii economici.

(5) Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se stabilesc condițiile și modalitățile de atribuire a acordului-cadru.

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 99/2016:
Paragraful 1 Aplicarea procedurilor de atribuire
Paragraful 2 Licitația deschisă
Paragraful 3 Licitația restrânsă
Paragraful 4 Negocierea competitivă
Paragraful 5 Dialogul competitiv
Paragraful 6 Parteneriatul pentru inovare
Paragraful 7 Negocierea fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare
Paragraful 8 Concursul de soluții
Paragraful 9 Servicii sociale și alte servicii specifice
Paragraful 10 Procedura simplificată
Paragraful 1 Acordul cadru
Paragraful 2 Sistemul dinamic de achiziții
Paragraful 3 Licitația electronică
Paragraful 1 Sisteme de calificare
Paragraful 2 Aplicarea criteriilor de calificare și selecție
Paragraful 3 Motivele de excludere a candidatului/ofertantului
Paragraful 4 Criterii privind capacitatea aplicate de entitățile contractante
Paragraful 5 Standarde de asigurare a calității și standarde de management de mediu
Paragraful 6 Susținerea unui/unor terț/terți
;
se încarcă...