Art 93 Paragraful 4 Negocierea competitivă | Lege 99/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL IV Modalitățile de atribuire - SECȚIUNEA 1 Procedurile de atribuire - Paragraful 3 Licitația restrânsă -
Art 92 Paragraful 3 Licitația restrânsă
Art 94 Paragraful 4 Negocierea competitivă

CAPITOLUL IV Modalitățile de atribuire - SECȚIUNEA 1 Procedurile de atribuire - Paragraful 4 Negocierea competitivă -
Art. 93. -

În cadrul procedurii de negociere competitivă, orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare ca răspuns la o invitație la procedura concurențială de ofertare, urmând ca numai candidații care îndeplinesc criteriile de calificare și selecție stabilite de entitatea contractantă să aibă dreptul de a depune oferte inițiale în etapa ulterioară, pe baza cărora entitatea contractantă va derula negocieri în vederea îmbunătățirii acestora.

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...