Art 47 Paragraful 1 Contracte încheiate între entități contractante | Lege 99/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Situații speciale - Paragraful 1 Contracte încheiate între entități contractante -
Art. 47. -

(1) Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor sectoriale atribuite de o entitate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) entitatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către entitatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva entitate contractantă;

c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

(2) În sensul alin. (1) lit. a) se consideră că o entitate contractantă exercită asupra unei persoane juridice un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii atunci când exercită o influență determinantă atât asupra obiectivelor strategice, cât și asupra deciziilor importante ale persoanei juridice controlate; un astfel de control poate fi exercitat și de o altă persoană juridică, ea însăși controlată în același mod de către entitatea contractantă.

(3) Excepția prevăzută la alin. (1) se aplică și atunci când o persoană juridică controlată care are calitatea de entitate contractantă atribuie un contract entității contractante care o controlează sau unei alte persoane juridice controlate de aceeași entitate contractantă, cu condiția să nu existe participare privată directă la capitalul persoanei juridice căreia i se atribuie contractul, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 99/2016:

   Art 37   Paragraful 4 Exceptări specifice pentru contractele sectoriale de servicii

   Art 38   Paragraful 5 Exceptări aplicabile contractelor sectoriale de servicii atribuite pe baza unui drept exclusiv

   Art 39   Paragraful 6 Exceptări aplicabile contractelor atribuite de anumite entități contractante pentru achiziționarea de apă și pentru furnizarea de energie sau furnizarea de combustibili pentru producerea energiei

   Art 40   Paragraful 7 Exceptări aplicabile contractelor având ca obiect activități efectuate în scopul explorării de petrol și gaze naturale

   Art 41   Paragraful 1 Apărare și securitate

   Art 42   Paragraful 2 Achiziții mixte care se referă la activități identice și implică aspecte de apărare sau de securitate

   Art 43   Paragraful 3 Achiziții care se referă la mai multe activități relevante și implică aspecte legate de apărare sau securitate

   Art 44   Paragraful 3 Achiziții care se referă la mai multe activități relevante și implică aspecte legate de apărare sau securitate

   Art 45   Paragraful 3 Achiziții care se referă la mai multe activități relevante și implică aspecte legate de apărare sau securitate

   Art 46   Paragraful 4 Contracte sectoriale și concursuri de soluții care implică aspecte de apărare sau securitate, atribuite sau organizate conform unor norme internaționale

   Art 47   Paragraful 1 Contracte încheiate între entități contractante

   Art 48   Paragraful 1 Contracte încheiate între entități contractante

   Art 49   Paragraful 1 Contracte încheiate între entități contractante

   Art 50   Paragraful 1 Contracte încheiate între entități contractante

   Art 51   Paragraful 2 Contracte atribuite unei întreprinderi afiliate

   Art 52   Paragraful 3 Contracte sectoriale atribuite unei asocieri de mai multe entități contractante sau unei entități contractante care face parte dintr-o astfel de asociere

   Art 53   Paragraful 4 Servicii de cercetare și dezvoltare

   Art 54   Paragraful 5 Activități expuse direct concurenței

   Art 55   Paragraful 6 Activități de achiziție centralizată

   Art 56   Paragraful 6 Activități de achiziție centralizată

   Art 57   Paragraful 7 Achiziții realizate ocazional în comun
;
se încarcă...