Art 40 Paragraful 7 Exceptări aplicabile contractelor având ca obiect activități efectuate în scopul explorării de petrol și gaze naturale | Lege 99/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL II Exceptări - SECȚIUNEA 1 Exceptări aplicabile tuturor entităților contractante și excluderi specifice - Paragraful 6 Exceptări aplicabile contractelor atribuite de anumite entități contractante pentru achiziționarea de apă și pentru furnizarea de energie sau furnizarea de combustibili pentru producerea energiei -
Art 39 Paragraful 6 Exceptări aplicabile contractelor atribuite de anumite entități contractante pentru achiziționarea de apă și pentru furnizarea de energie sau furnizarea de combustibili pentru producerea energiei
CAPITOLUL II Exceptări - SECȚIUNEA a 2-a Achiziții care includ aspecte de apărare și securitate - Paragraful 1 Apărare și securitate -
Art 41 Paragraful 1 Apărare și securitate

CAPITOLUL II Exceptări - SECȚIUNEA 1 Exceptări aplicabile tuturor entităților contractante și excluderi specifice - Paragraful 7 Exceptări aplicabile contractelor având ca obiect activități efectuate în scopul explorării de petrol și gaze naturale -
Art. 40. -
Practică judiciară (2)

(1) Prezenta lege nu se aplică contractelor atribuite de entitățile contractante având ca obiect activități efectuate în scopul explorării de petrol și gaze naturale.

(2) În sensul alin. (1) activitățile efectuate în scopul explorării de petrol și gaze naturale includ totalitatea activităților întreprinse în vederea verificării dacă dintr-o anumită zonă sunt prezente zăcăminte de petrol și/sau de gaze naturale, evaluarea cantitativă și calitativă a acestora, precum și determinarea condițiilor tehnice și economice de valorificare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...