Art 34 Paragraful 1 Exceptări aplicabile contractelor sectoriale atribuite în scopul revânzării sau închirierii către terți | Lege 99/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Exceptări aplicabile tuturor entităților contractante și excluderi specifice - Paragraful 1 Exceptări aplicabile contractelor sectoriale atribuite în scopul revânzării sau închirierii către terți -
Art. 34. -
Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (1)

(1) Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor sectoriale care sunt atribuite cu scopul de a se achiziționa produse care urmează să fie revândute sau închiriate unor terțe părți, în condițiile în care entitatea contractantă nu beneficiază de un drept special sau exclusiv în acest sens, iar alte persoane au și ele dreptul de a vinde sau de a închiria produse similare în aceleași condiții ca și entitatea contractantă.

(2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile achizițiilor sectoriale desfășurate de o unitate de achiziții centralizate, în vederea realizării de activități de achiziție centralizate.

(3) Entitățile contractante au obligația de a informa ANAP cu privire la categoriile de produse și activități pe care le consideră excluse în temeiul alin. (1).

(4) ANAP are obligația de a comunica la solicitarea Comisiei Europene informațiile primite potrivit alin. (3).

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 99/2016:

   Art 24   Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției

   Art 25   Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției

   Art 26   Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției

   Art 27   Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției

   Art 28   Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției

   Art 29   Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției

   Art 30   Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției

   Art 31   Paragraful 1 Achiziții mixte care cuprind aceeași activitate

   Art 32   Paragraful 1 Achiziții mixte care cuprind aceeași activitate

   Art 33   Paragraful 2 Achiziții mixte care cuprind mai multe activități

   Art 34   Paragraful 1 Exceptări aplicabile contractelor sectoriale atribuite în scopul revânzării sau închirierii către terți

   Art 35   Paragraful 2 Exceptări aplicabile contractelor atribuite și concursurilor de soluții organizate pentru desfășurarea altor activități decât pentru desfășurarea unei activități relevante sau pentru desfășurarea unei activități relevante într-o țară terță

   Art 36   Paragraful 3 Exceptări aplicabile contractelor sectoriale atribuite și concursurilor de soluții organizate conform unor norme internaționale

   Art 37   Paragraful 4 Exceptări specifice pentru contractele sectoriale de servicii

   Art 38   Paragraful 5 Exceptări aplicabile contractelor sectoriale de servicii atribuite pe baza unui drept exclusiv

   Art 39   Paragraful 6 Exceptări aplicabile contractelor atribuite de anumite entități contractante pentru achiziționarea de apă și pentru furnizarea de energie sau furnizarea de combustibili pentru producerea energiei

   Art 40   Paragraful 7 Exceptări aplicabile contractelor având ca obiect activități efectuate în scopul explorării de petrol și gaze naturale

   Art 41   Paragraful 1 Apărare și securitate

   Art 42   Paragraful 2 Achiziții mixte care se referă la activități identice și implică aspecte de apărare sau de securitate

   Art 43   Paragraful 3 Achiziții care se referă la mai multe activități relevante și implică aspecte legate de apărare sau securitate

   Art 44   Paragraful 3 Achiziții care se referă la mai multe activități relevante și implică aspecte legate de apărare sau securitate
;
se încarcă...