Art 245 Contravenții și sancțiuni | Lege 99/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contravenții și sancțiuni -
Art. 245. -
Derogări (1)

(1) Entitatea contractantă răspunde contravențional în cazurile și condițiile prevăzute de prezenta lege.

(2) Următoarele fapte constituie contravenții: Modificări (1), Reviste (1)

a) atribuirea unui contract sectorial/acordului-cadru sau organizarea unui concurs de soluții fără publicarea prealabilă a unei invitații de participare la o procedură concurențială de ofertare, în cazurile în care publicarea acesteia este obligatorie potrivit prevederilor art. 124 alin. (1) lit. a) -c) și art. 154;

b) încălcarea prevederilor art. 16 alin. (2);

c) încălcarea regulilor de elaborare a specificațiilor tehnice prevăzute la art. 165 alin. (6);

d) încălcarea regulilor de publicitate și transparență prevăzute la art. 151-160, cu excepția celor referitoare la anunțul de atribuire;

e) utilizarea altor criterii de calificare și selecție decât cele prevăzute la art. 176 sau a altor criterii de atribuire decât cele prevăzute la art. 209 alin. (3);

f) aplicarea incorectă, în cadrul procesului de calificare/selecție și/sau evaluare a criteriilor de calificare și selecție, a criteriului de atribuire sau a factorilor de evaluare;

g) nepunerea la dispoziția ANAP, în termenul solicitat, a informațiilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru, pe care aceasta le solicită în scopul îndeplinirii funcțiilor sale; Modificări (1)

h) încălcarea prevederilor art. 219 alin. (1);

i) anularea unei proceduri de atribuire în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 225-226 sau crearea unor circumstanțe artificiale de anulare a procedurii de atribuire;

j) încălcarea prevederilor art. 227 alin. (1); Modificări (3)

k) neaducerea la îndeplinire a deciziilor Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor; Modificări (1)

l) încălcarea regulilor prevăzute la art. 124 alin. (1) lit. d) și art. 155 referitoare la anunțul de atribuire.

(3) Contravențiile prevăzute la alin. (2) se sancționează cu amendă între 5.000 lei și 30.000 lei.

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 99/2016:
Art 235 Modificarea contractului sectorial/acordului-cadru
Art 236 Modificarea contractului sectorial/acordului-cadru
Art 237 Modificarea contractului sectorial/acordului-cadru
Art 238 Modificarea contractului sectorial/acordului-cadru
Art 239 Modificarea contractului sectorial/acordului-cadru
Art 240 Modificarea contractului sectorial/acordului-cadru
Art 241 Modificarea contractului sectorial/acordului-cadru
Art 242 Modificarea contractului sectorial/acordului-cadru
Art 243 Modificarea contractului sectorial/acordului-cadru
Art 244 Cazuri specifice de încetare a contractului sectorial
Art 245 Contravenții și sancțiuni
Art 246 Contravenții și sancțiuni
Art 247 Contravenții și sancțiuni
Art 248 Contravenții și sancțiuni
Art 249 Contravenții și sancțiuni
Art 250 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 251 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 252 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 253 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 254 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 255 Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Aspecte specifice atribuțiilor Curții de Conturi în materie contravențională
;
se încarcă...