Art 240 Modificarea contractului sectorial/acordului-cadru | Lege 99/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Executarea contractului sectorial - Modificarea contractului sectorial/acordului cadru -
Art. 240. -

(1) Contractele sectoriale și acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când contractantul cu care entitatea contractantă a încheiat inițial contractul sectorial/acordul-cadru este înlocuit de un nou contractant, într-una dintre următoarele situații: Modificări (1), Reviste (1)

a) ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei opțiuni stabilite de entitatea contractantă potrivit art. 236;

b) drepturile și obligațiile contractantului inițial rezultate din contractul sectorial/acordul-cadru sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de către un alt operator economic care îndeplinește criteriile de calificare și selecție stabilite inițial, cu condiția ca această modificare să nu presupună alte modificări substanțiale ale contractului sectorial/acordului-cadru și să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege; Modificări (1)

c) la încetarea anticipată a contractului sectorial/acordului- cadru, contractantul principal cesionează entității contractante contractele încheiate cu subcontractanții acestuia, ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei opțiuni stabilite de entitatea contractantă potrivit art. 236 alin. (1). Modificări (1)

(2) Contractele de achiziție publică/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când modificările, indiferent de valoarea lor, nu sunt substanțiale, în sensul alin. (3). Modificări (1)

(3) O modificare a unui contract sectorial sau a unui acord- cadru pe perioada de valabilitate este considerată modificare substanțială în sensul alin. (2) atunci când este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții: Modificări (2)

a) modificarea introduce condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire inițială, ar fi permis selecția altor candidați decât cei selectați inițial sau acceptarea unei alte oferte decât cea acceptată inițial sau ar fi atras și alți participanți la procedura de atribuire;

b) modificarea schimbă echilibrul economic al contractului sectorial sau al acordului-cadru în favoarea contractantului într-un mod care nu a fost prevăzut în contractul sectorial/acordul-cadru inițial;

c) modificarea extinde în mod considerabil obiectul contractului sectorial/acordului-cadru;

d) un nou contractant înlocuiește contractantul inițial, în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1).

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 99/2016:
Art 230 Dosarul achiziției și raportul procedurii de atribuire
Art 231 Dosarul achiziției și raportul procedurii de atribuire
Art 232 Subcontractarea
Art 233 Subcontractarea
Art 234 Subcontractarea
Art 235 Modificarea contractului sectorial/acordului-cadru
Art 236 Modificarea contractului sectorial/acordului-cadru
Art 237 Modificarea contractului sectorial/acordului-cadru
Art 238 Modificarea contractului sectorial/acordului-cadru
Art 239 Modificarea contractului sectorial/acordului-cadru
Art 240 Modificarea contractului sectorial/acordului-cadru
Art 241 Modificarea contractului sectorial/acordului-cadru
Art 242 Modificarea contractului sectorial/acordului-cadru
Art 243 Modificarea contractului sectorial/acordului-cadru
Art 244 Cazuri specifice de încetare a contractului sectorial
Art 245 Contravenții și sancțiuni
Art 246 Contravenții și sancțiuni
Art 247 Contravenții și sancțiuni
Art 248 Contravenții și sancțiuni
Art 249 Contravenții și sancțiuni
Art 250 Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 2/2019
;
se încarcă...