Art 230 Dosarul achiziției și raportul procedurii de atribuire | Lege 99/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire - Dosarul achiziției și raportul procedurii de atribuire -
Art. 230. -
Puneri în aplicare (1)

(1) Entitatea contractantă are obligația de a întocmi raportul procedurii de atribuire pentru fiecare contract sectorial atribuit sau acord-cadru încheiat, precum și pentru fiecare sistem dinamic de achiziții lansat.

(2) Raportul procedurii de atribuire prevăzut la alin. (1) trebuie să cuprindă cel puțin următoarele documente/informații:

a) denumirea și adresa entității contractante, obiectul și valoarea contractului sectorial/acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții;

b) dacă este cazul, rezultatele procesului de calificare și/sau selecție a candidaților/ofertanților și/sau reducerea numărului acestora pe parcursul procedurii de atribuire;

c) motivele respingerii unei oferte care are un preț neobișnuit de scăzut;

d) denumirea ofertantului declarat câștigător și motivele pentru care oferta acestuia a fost desemnată câștigătoare;

e) în măsura în care sunt cunoscute, partea/părțile din contractul sectorial/acordul-cadru pe care ofertantul declarat câștigător intenționează să o/le subcontracteze unor terți și denumirea subcontractanților;

f) justificarea motivelor privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul aplicării procedurii de negociere fără invitație prealabilă la procedura concurențială de ofertare;

g) justificarea motivelor pentru care entitatea contractantă a decis anularea procedurii de atribuire;

h) atunci când este cazul, motivele pentru care au fost folosite alte mijloace de comunicare decât cele electronice pentru depunerea ofertelor;

i) atunci când este cazul, conflictele de interese identificate și măsurile luate în acest sens. Comentarii expert (1)

(3) Informațiile care fac obiectul alin. (2) lit. b) sunt următoarele:

a) denumirea candidaților sau ofertanților calificați și/sau selectați și motivele care au stat la baza acestor decizii;

b) denumirea candidaților sau ofertanților respinși și motivele respingerii.

(4) În măsura în care anunțul de atribuire a contractului sectorial/acordului-cadru conține informațiile prevăzute la alin. (2), entitatea contractantă poate utiliza acest anunț ca echivalent al raportului procedurii de atribuire.

(5) Raportul procedurii de atribuire prevăzut la alin. (1) sau orice elemente importante din cuprinsul acestuia vor fi comunicate Comisiei Europene sau autorităților și instituțiilor publice competente, la solicitarea acestora.

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Mențiuni cu privire la conflictele de interese - Raluca Rizea
Obligația pozitivă de a face mențiune despre inexistența conflictului de interese va avea efectul de a responsabiliza membrii comisiei în privința analizei. Potrivit formulării actuale, în cazul în care în Raportul procedurii de evaluare nu există nicio mențiune potrivit literei i), nu se poate stabili dacă este o omisiune sau dacă, într-adevăr, nu s-a putut identifica un conflict de interese. Această obligație ar trebui completată/detaliată în legislația secundară.
Sursa: www.anap.gov.ro
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 99/2016:
Art 220 Atribuirea contractelor sectoriale și încheierea acordurilor-cadru
Art 221 Atribuirea contractelor sectoriale și încheierea acordurilor-cadru
Art 222 Atribuirea contractelor sectoriale și încheierea acordurilor-cadru
Art 223 Oferte care cuprind produse originare din țări terțe și relațiile cu aceste țări
Art 224 Finalizarea procedurii de atribuire
Art 225 Finalizarea procedurii de atribuire
Art 226 Finalizarea procedurii de atribuire
Art 227 Informarea candidaților/ofertanților
Art 228 Informarea candidaților/ofertanților
Art 229 Informarea candidaților/ofertanților
Art 230 Dosarul achiziției și raportul procedurii de atribuire
Art 231 Dosarul achiziției și raportul procedurii de atribuire
Art 232 Subcontractarea
Art 233 Subcontractarea
Art 234 Subcontractarea
Art 235 Modificarea contractului sectorial/acordului-cadru
Art 236 Modificarea contractului sectorial/acordului-cadru
Art 237 Modificarea contractului sectorial/acordului-cadru
Art 238 Modificarea contractului sectorial/acordului-cadru
Art 239 Modificarea contractului sectorial/acordului-cadru
Art 240 Modificarea contractului sectorial/acordului-cadru
;
se încarcă...