Art 229 Informarea candidaților/ofertanților | Lege 99/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire - Informarea candidaților/ofertanților -
Art. 229. -

(1) Entitățile contractante care instituie și utilizează un sistem de calificare informează solicitanții, în termen de 6 luni, despre decizia lor privind calificarea.

(2) În cazul în care luarea deciziei durează mai mult de 4 luni de la depunerea cererii, entitatea contractantă informează solicitantul, în termen de două luni de la depunerea cererii, despre motivele care justifică o prelungire a termenului și despre data la care cererea urmează a fi acceptată sau respinsă.

(3) Solicitanții a căror calificare este respinsă sunt informați cu privire la decizia de respingere și la motivele deciziei respective, cât mai curând posibil și nu mai târziu de 15 zile de la data deciziei de respingere. Motivele au la bază criteriile de calificare prevăzute la art. 176 alin. (1).

(4) Entitățile contractante care instituie și utilizează un sistem de calificare pot pune capăt calificării unui operator economic numai pe motive bazate pe criteriile de calificare prevăzute la art. 176 alin. (1).

(5) Orice intenție de a pune capăt unei calificări se comunică anticipat, în scris, operatorului economic, cu cel puțin 15 zile înainte de data la care urmează să înceteze calificarea, împreună cu motivul/motivele care justifică acțiunea propusă.

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 99/2016:
Art 219 Atribuirea contractelor sectoriale și încheierea acordurilor-cadru
Art 220 Atribuirea contractelor sectoriale și încheierea acordurilor-cadru
Art 221 Atribuirea contractelor sectoriale și încheierea acordurilor-cadru
Art 222 Atribuirea contractelor sectoriale și încheierea acordurilor-cadru
Art 223 Oferte care cuprind produse originare din țări terțe și relațiile cu aceste țări
Art 224 Finalizarea procedurii de atribuire
Art 225 Finalizarea procedurii de atribuire
Art 226 Finalizarea procedurii de atribuire
Art 227 Informarea candidaților/ofertanților
Art 228 Informarea candidaților/ofertanților
Art 229 Informarea candidaților/ofertanților
Art 230 Dosarul achiziției și raportul procedurii de atribuire
Art 231 Dosarul achiziției și raportul procedurii de atribuire
Art 232 Subcontractarea
Art 233 Subcontractarea
Art 234 Subcontractarea
Art 235 Modificarea contractului sectorial/acordului-cadru
Art 236 Modificarea contractului sectorial/acordului-cadru
Art 237 Modificarea contractului sectorial/acordului-cadru
Art 238 Modificarea contractului sectorial/acordului-cadru
Art 239 Modificarea contractului sectorial/acordului-cadru
;
se încarcă...