Art 222 Atribuirea contractelor sectoriale și încheierea acordurilor-cadru | Lege 99/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire - Atribuirea contractelor sectoriale și încheierea acordurilor cadru -
Art. 222. -
Referințe în jurisprudență (2)

(1) În cazul unei oferte care are un preț sau cost aparent neobișnuit de scăzut în raport cu lucrările, produsele sau serviciile care constituie obiectul contractului sectorial/acordului-cadru care urmează a fi atribuit/încheiat, entitatea contractantă are obligația de a solicita ofertantului care a depus o astfel de ofertă clarificări cu privire la prețul sau costul propus.

(2) Clarificările prevăzute la alin. (1) se pot referi în special la:

a) fundamentarea economică a modului de formare a prețului, prin raportare la procesul de producție, serviciile furnizate sau metodele de construcție utilizate;

b) soluțiile tehnice adoptate și/sau orice condiții deosebit de favorabile de care beneficiază ofertantul pentru furnizarea produselor sau a serviciilor ori executarea lucrărilor;

c) originalitatea lucrărilor, produselor sau serviciilor propuse de ofertant;

d) respectarea obligațiilor prevăzute la art. 64 alin. (1);

e) respectarea obligațiilor prevăzute la art. 232;

f) posibilitatea ca ofertantul să beneficieze de un ajutor de stat.

(3) Entitatea contractantă evaluează informațiile și documentele furnizate de ofertantul a cărui ofertă are un preț aparent neobișnuit de scăzut și respinge respectiva ofertă numai atunci când dovezile furnizate nu justifică în mod corespunzător nivelul scăzut al prețului sau al costurilor propuse, ținând seama de elementele prevăzute la alin. (2).

(4) Entitatea contractantă respinge întotdeauna o ofertă atunci când constată că aceasta are un preț neobișnuit de scăzut deoarece nu respectă obligațiile prevăzute la art. 64 alin. (1). Referințe în jurisprudență (1)

(5) Atunci când entitatea contractantă constată că o ofertă are un preț neobișnuit de scăzut deoarece ofertantul beneficiază de un ajutor de stat, oferta respectivă poate fi respinsă doar din acest motiv numai dacă, în urma clarificărilor solicitate, ofertantul nu a putut demonstra, într-un termen corespunzător stabilit de entitatea contractantă, că ajutorul de stat a fost acordat în mod legal.

(6) În cazul în care entitatea contractantă respinge o ofertă pentru motivul prevăzut la alin. (5), va informa Comisia Europeană după consultarea cu Consiliul Concurenței.

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 99/2016:

   Art 212   Criterii de atribuire

   Art 213   Criterii de atribuire

   Art 214   Criterii de atribuire

   Art 215   Cataloage electronice

   Art 216   Cataloage electronice

   Art 217   Cataloage electronice

   Art 218   Cataloage electronice

   Art 219   Atribuirea contractelor sectoriale și încheierea acordurilor-cadru

   Art 220   Atribuirea contractelor sectoriale și încheierea acordurilor-cadru

   Art 221   Atribuirea contractelor sectoriale și încheierea acordurilor-cadru

   Art 222   Atribuirea contractelor sectoriale și încheierea acordurilor-cadru

   Art 223   Oferte care cuprind produse originare din țări terțe și relațiile cu aceste țări

   Art 224   Finalizarea procedurii de atribuire

   Art 225   Finalizarea procedurii de atribuire

   Art 226   Finalizarea procedurii de atribuire

   Art 227   Informarea candidaților/ofertanților

   Art 228   Informarea candidaților/ofertanților

   Art 229   Informarea candidaților/ofertanților

   Art 230   Dosarul achiziției și raportul procedurii de atribuire

   Art 231   Dosarul achiziției și raportul procedurii de atribuire

   Art 232   Subcontractarea
;
se încarcă...