Art 221 Atribuirea contractelor sectoriale și încheierea acordurilor-cadru | Lege 99/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire - Atribuirea contractelor sectoriale și încheierea acordurilor cadru -
Art. 221. -
Jurisprudență, Reviste (2)

(1) În cazul în care informațiile sau documentele prezentate de către operatorii economici sunt incomplete sau eronate, ori în cazul în care lipsesc anumite documente, entitatea contractantă are dreptul de a solicita într-un anumit termen ofertanților/candidaților clarificări și, după caz, completări ale documentelor prezentate de aceștia în cadrul ofertelor/solicitărilor de participare, cu respectarea principiilor tratamentului egal și transparenței. Jurisprudență

(2) Entitatea contractantă nu are dreptul ca prin clarificările/completările solicitate să determine apariția unui avantaj evident în favoarea unui ofertant/candidat. Jurisprudență, Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
    Totodată, nu poate fi ignorat nici alin. (2) al art. 221 din Legea nr. 99/2016, conform căruia „Entitatea contractantănu are dreptul ca prin clarificările/completările solicitate sădetermine apariția unui avantaj evident în favoarea unui ofertant/candidat.”, de unde rezultăcăși atunci cînd este în drept de aformula osolicitare de clarificări autoritatea contractantăeste oprităde la acest demers dacăs-ar aduce un avantaj ofertantului. Or, în speța de față, solicitarea depunerii unor documente suplimentare DUAE din care rezulta neîndeplinirea unui criteriu de calificare, demers intervenit într-o etapăîn care autoritatea contractantăera legal limitatădoar la analiza DUAE, este cu atât mai evident de naturăaavantaja ofertantul în discuție, răspunsul la solicitatrea de clarificări nelegalăavând drept consecințăschimbarea caracterului ofertei SC ... SRL din una inacceptabilăîn una admisibilă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 99/2016:
Art 211 Criterii de atribuire
Art 212 Criterii de atribuire
Art 213 Criterii de atribuire
Art 214 Criterii de atribuire
Art 215 Cataloage electronice
Art 216 Cataloage electronice
Art 217 Cataloage electronice
Art 218 Cataloage electronice
Art 219 Atribuirea contractelor sectoriale și încheierea acordurilor-cadru
Art 220 Atribuirea contractelor sectoriale și încheierea acordurilor-cadru
Art 221 Atribuirea contractelor sectoriale și încheierea acordurilor-cadru
Art 222 Atribuirea contractelor sectoriale și încheierea acordurilor-cadru
Art 223 Oferte care cuprind produse originare din țări terțe și relațiile cu aceste țări
Art 224 Finalizarea procedurii de atribuire
Art 225 Finalizarea procedurii de atribuire
Art 226 Finalizarea procedurii de atribuire
Art 227 Informarea candidaților/ofertanților
Art 228 Informarea candidaților/ofertanților
Art 229 Informarea candidaților/ofertanților
Art 230 Dosarul achiziției și raportul procedurii de atribuire
Art 231 Dosarul achiziției și raportul procedurii de atribuire
Reviste:
Înlocuirea unei mostre este o modificare semnificativă a ofertei inițiale depuse de un operator economic? - din jurisprudența recentă a CJUE
Evaluarea de către autoritatea contractantă a capacității unui ofertant aflat în insolvență de a executa contractul de achiziție publică supus atribuirii
Doctrină:
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
;
se încarcă...