Art 219 Atribuirea contractelor sectoriale și încheierea acordurilor-cadru | Lege 99/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire - Atribuirea contractelor sectoriale și încheierea acordurilor cadru -
Art. 219. -

(1) Entitatea contractantă stabilește oferta câștigătoare pe baza criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare precizați în invitația la o procedură concurențială de ofertare și în documentele achiziției, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

a) oferta respectivă îndeplinește toate cerințele, condițiile și criteriile stabilite prin invitația la o procedură concurențială de ofertare și documentele achiziției, având în vedere, dacă este cazul, dispozițiile art. 174;

b) oferta respectivă a fost depusă de un ofertant care nu se încadrează în motivele de excludere, criteriile privind calificarea și, dacă este cazul, criteriile de selecție. Modificări (1)

(2) În cazul în care entitatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, entitatea contractantă are dreptul să declare câștigătoare oferta clasată pe locul doi, în condițiile în care aceasta este admisibilă. Comentarii expert (1)

(3) În cazul în care, în situația prevăzută la alin. (2), nu există o ofertă clasată pe locul doi admisibilă, sunt aplicabile dispozițiile art. 225 alin. (1) lit. e).

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Imposibilitatea încheierii contractului - Ioana Popa
Entitatea contractantă a derulat o procedură simplificată în vederea atribuirii unui contract sectorial de lucrări.
Ofertantul declarat câștigător a informat entitatea contractantă că nu-și poate asuma răspunderea executării contractului, și anume semnarea contractului, deoarece de la data depunerii ofertelor până în prezent a intervenit o situație neprevăzută - respectiv probleme medicale deosebite ale reprezentantului legal (asociat unic) care a fost desemnat și responsabil de contract.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 99/2016:
Art 209 Criterii de atribuire
Art 210 Criterii de atribuire
Art 211 Criterii de atribuire
Art 212 Criterii de atribuire
Art 213 Criterii de atribuire
Art 214 Criterii de atribuire
Art 215 Cataloage electronice
Art 216 Cataloage electronice
Art 217 Cataloage electronice
Art 218 Cataloage electronice
Art 219 Atribuirea contractelor sectoriale și încheierea acordurilor-cadru
Art 220 Atribuirea contractelor sectoriale și încheierea acordurilor-cadru
Art 221 Atribuirea contractelor sectoriale și încheierea acordurilor-cadru
Art 222 Atribuirea contractelor sectoriale și încheierea acordurilor-cadru
Art 223 Oferte care cuprind produse originare din țări terțe și relațiile cu aceste țări
Art 224 Finalizarea procedurii de atribuire
Art 225 Finalizarea procedurii de atribuire
Art 226 Finalizarea procedurii de atribuire
Art 227 Informarea candidaților/ofertanților
Art 228 Informarea candidaților/ofertanților
Art 229 Informarea candidaților/ofertanților
;
se încarcă...