Art 215 Cataloage electronice | Lege 99/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL V Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire - SECȚIUNEA a 8-a Criterii de atribuire -
Art 214 Criterii de atribuire
Art 216 Cataloage electronice

CAPITOLUL V Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire - SECȚIUNEA a 9-a Cataloage electronice -
Art. 215. -

(1) În cazul în care dispozițiile legale impun utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, entitatea contractantă poate solicita ca ofertele să fie prezentate sub forma de catalog electronic sau să includă un catalog electronic.

(2) Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se stabilesc categoriile de achiziții sectoriale cu privire la care entitatea contractantă are obligația de a impune utilizarea cataloagelor electronice.

(3) Ofertele prezentate sub formă de cataloage electronice pot fi însoțite de alte documente care le completează.

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...