Art 186 Paragraful 4 Criterii privind capacitatea aplicate de entitățile contractante | Lege 99/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Criterii de calificare și selecție - Paragraful 4 Criterii privind capacitatea aplicate de entitățile contractante -
Art. 186. -

(1) Entitatea contractantă are dreptul de a solicita oricărui operator economic să prezinte documente relevante care să dovedească forma de înregistrare și, după caz, de atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerințele legale din țara în care este stabilit operatorul economic.

(2) În procedurile de atribuire a contractelor sectoriale de servicii, în cazul în care este necesar ca operatorii economici să dețină o autorizație specială sau să fie membri ai unei anumite organizații pentru a putea presta serviciile în cauză în statul de origine, entitatea contractantă are dreptul de a solicita acestora să demonstreze că dețin o astfel de autorizație sau că sunt membri ai unei astfel de organizații.

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 99/2016:

   Art 176   Paragraful 2 Aplicarea criteriilor de calificare și selecție

   Art 177   Paragraful 3 Motivele de excludere a candidatului/ofertantului

   Art 178   Paragraful 3 Motivele de excludere a candidatului/ofertantului

   Art 179   Paragraful 3 Motivele de excludere a candidatului/ofertantului

   Art 180   Paragraful 3 Motivele de excludere a candidatului/ofertantului

   Art 181   Paragraful 3 Motivele de excludere a candidatului/ofertantului

   Art 182   Paragraful 3 Motivele de excludere a candidatului/ofertantului

   Art 183   Paragraful 3 Motivele de excludere a candidatului/ofertantului

   Art 184   Paragraful 3 Motivele de excludere a candidatului/ofertantului

   Art 185   Paragraful 4 Criterii privind capacitatea aplicate de entitățile contractante

   Art 186   Paragraful 4 Criterii privind capacitatea aplicate de entitățile contractante

   Art 187   Paragraful 4 Criterii privind capacitatea aplicate de entitățile contractante

   Art 188   Paragraful 4 Criterii privind capacitatea aplicate de entitățile contractante

   Art 189   Paragraful 4 Criterii privind capacitatea aplicate de entitățile contractante

   Art 190   Paragraful 4 Criterii privind capacitatea aplicate de entitățile contractante

   Art 191   Paragraful 4 Criterii privind capacitatea aplicate de entitățile contractante

   Art 192   Paragraful 4 Criterii privind capacitatea aplicate de entitățile contractante

   Art 193   Paragraful 4 Criterii privind capacitatea aplicate de entitățile contractante

   Art 194   Paragraful 4 Criterii privind capacitatea aplicate de entitățile contractante

   Art 195   Paragraful 5 Standarde de asigurare a calității și standarde de management de mediu

   Art 196   Paragraful 6 Susținerea unui/unor terț/terți
;
se încarcă...