Art 176 Paragraful 2 Aplicarea criteriilor de calificare și selecție | Lege 99/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Criterii de calificare și selecție - Paragraful 2 Aplicarea criteriilor de calificare și selecție -
Art. 176. -
Referințe în jurisprudență (1)

(1) Entitățile contractante au dreptul de a aplica în cadrul procedurii de atribuire numai criterii de calificare și selecție referitoare la: Comentarii expert (1)

a) motive de excludere a candidatului/ofertantului;

b) capacitatea candidatului/ofertantului.

(2) Entitățile contractante, altele decât cele prevăzute la art. 4 lit. a) și b) pot stabili criterii obiective de calificare și selecție care vor fi puse la dispoziția operatorilor economici prin documentele achiziției, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2).

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Modificare criterii - Raluca Rizea
Mai multe texte din proiect se referă la posibilitatea de modificare a documentelor achiziției, după inițierea procedurii. Pentru claritate, ar fi oportun să se menționeze expres că, după inițierea procedurii, criteriile de calificare și selecție nu mai pot fi modificate. În acest context, legiuitorul ar trebui să detalieze prin legislația secundară cazurile și limitele în care pot fi modificate documentele achiziției. Sursa: www.anap.gov.ro [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 99/2016:

   Art 166   Elaborarea documentației de atribuire

   Art 167   Elaborarea documentației de atribuire

   Art 168   Elaborarea documentației de atribuire

   Art 169   Elaborarea documentației de atribuire

   Art 170   Elaborarea documentației de atribuire

   Art 171   Elaborarea documentației de atribuire

   Art 172   Elaborarea documentației de atribuire

   Art 173   Elaborarea documentației de atribuire

   Art 174   Oferte alternative

   Art 175   Paragraful 1 Sisteme de calificare

   Art 176   Paragraful 2 Aplicarea criteriilor de calificare și selecție

   Art 177   Paragraful 3 Motivele de excludere a candidatului/ofertantului

   Art 178   Paragraful 3 Motivele de excludere a candidatului/ofertantului

   Art 179   Paragraful 3 Motivele de excludere a candidatului/ofertantului

   Art 180   Paragraful 3 Motivele de excludere a candidatului/ofertantului

   Art 181   Paragraful 3 Motivele de excludere a candidatului/ofertantului

   Art 182   Paragraful 3 Motivele de excludere a candidatului/ofertantului

   Art 183   Paragraful 3 Motivele de excludere a candidatului/ofertantului

   Art 184   Paragraful 3 Motivele de excludere a candidatului/ofertantului

   Art 185   Paragraful 4 Criterii privind capacitatea aplicate de entitățile contractante

   Art 186   Paragraful 4 Criterii privind capacitatea aplicate de entitățile contractante
;
se încarcă...