Art 160 Reguli de publicitate și transparență | Lege 99/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire - Reguli de publicitate și transparență -
Art. 160. -

(1) Entitatea contractantă asigură prin mijloace electronice, prin intermediul SEAP, accesul direct, complet, nerestricționat și gratuit al operatorilor economici la documentele achiziției începând cu data publicării unei invitații la o procedură concurențială de ofertare sau unei invitații pentru confirmarea interesului. Comentarii expert (1)

(2) În cazul în care mijlocul de invitare la o procedură concurențială de ofertare este un anunț privind existența unui sistem de calificare, acest acces este oferit cât mai curând posibil și cel târziu în momentul transmiterii invitației de participare la procedura de ofertare sau la negociere.

(3) Entitatea contractantă prevede în cuprinsul invitației la procedura concurențială de ofertare sau al invitației pentru confirmarea interesului adresa de internet la care sunt disponibile documentele achiziției.

(4) În cazul în care entitatea contractantă nu poate asigura prin mijloace electronice accesul direct, complet, nerestricționat și gratuit la anumite documente ale achiziției, iar entitatea contractantă se află într-una din situațiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi în care este permisă folosirea altor mijloace de comunicare decât cele electronice, entitatea contractantă indică în anunț sau în invitația pentru confirmarea interesului modalitatea prin care asigură accesul operatorilor economici la documentele achiziției.

(5) În cazul prevăzut la alin. (4), entitatea contractantă are obligația de a prelungi termenul de depunere a ofertelor/solicitărilor de participare cu 5 zile, cu excepția situaților de urgență demonstrate în mod corespunzător de entitatea contractantă prevăzute la art. 87 alin. (3) și în cazul în care termenul este stabilit de comun acord în temeiul art. 92 alin. (2) și art. 97 alin. (2).

(6) În situația în care entitatea contractantă, din motive legate de protejarea naturii confidențiale a informațiilor, nu poate asigura prin mijloace electronice acces direct, complet, nerestricționat și gratuit la anumite documente ale achiziției, aceasta are obligația să precizeze în anunț sau în invitația pentru confirmarea interesului măsurile pe care le solicită în scopul protejării naturii confidențiale a informațiilor, precum și modalitatea prin care asigură accesul operatorilor economici la documentele respective.

(7) În cazul prevăzut la alin. (6), entitatea contractantă are obligația de a prelungi termenul de depunere a ofertelor cu 5 zile, cu excepția situațiilor de urgență demonstrate în mod corespunzător de entitatea contractantă prevăzute la art. 87 alin. (3) și în cazul în care termenul este stabilit de comun acord în temeiul art. 92 alin. (2) și al art. 97 alin. (2).

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Utilizarea SEAP - Raluca Rizea
La nivel european se militează și se recomandă, până la stadiul de obligație, utilizarea mijloacelor electronice, respectiv a sistemelor electronice de achiziții publice operate de către stat. Sistemul Electronic de Achiziții Publice - SEAP reprezintă un sistem informatic de utilitate publică, adaptat cerințelor europene și un instrument solicitat atât la nivel European, cât și la nivel național, fiind unic colector de informații ce vizează zona achizițiilor publice și instrument utilizat inclusiv în lupta împotriva corupției.
Sistemul Electronic de Achiziții Publice este menționat ca instrument strategic guvernamental într-o serie de documente și asumări ale României în fața Comisiei Europene (de exemplu Strategia pentru Agenda Digitală a României, Strategia Națională de Achiziții Publice, Golden Book of e-Procurement etc.) iar neîndeplinirea unor aspecte asumate poate atrage asupra României inclusiv declanșarea procedurilor de infringement.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 99/2016:
Art 150 Împărțirea pe loturi
Art 151 Reguli de publicitate și transparență
Art 152 Reguli de publicitate și transparență
Art 153 Reguli de publicitate și transparență
Art 154 Reguli de publicitate și transparență
Art 155 Reguli de publicitate și transparență
Art 156 Reguli de publicitate și transparență
Art 157 Reguli de publicitate și transparență
Art 158 Reguli de publicitate și transparență
Art 159 Reguli de publicitate și transparență
Art 160 Reguli de publicitate și transparență
Art 161 Reguli de publicitate și transparență
Art 162 Reguli de publicitate și transparență
Art 163 Reguli de publicitate și transparență
Art 164 Elaborarea documentației de atribuire
Art 165 Elaborarea documentației de atribuire
Art 166 Elaborarea documentației de atribuire
Art 167 Elaborarea documentației de atribuire
Art 168 Elaborarea documentației de atribuire
Art 169 Elaborarea documentației de atribuire
Art 170 Elaborarea documentației de atribuire
;
se încarcă...