Art 14 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției | Lege 99/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Domeniu de aplicare - Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției -
Art. 14. -

(1) Entitatea contractantă calculează valoarea estimată a unei achiziții sectoriale având în vedere valoarea totală de plată, fără TVA, estimată de entitatea contractantă, luând în considerare orice eventuale forme de opțiuni și orice eventuale prelungiri ale contractului, menționate în mod explicit în documentele achiziției sectoriale. Reviste (1)

(2) În cazul în care entitatea contractantă prevede, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi, acordarea unor premii/prime pentru ofertanți sau candidați, determinarea valorii estimate a achiziției sectoriale trebuie să includă și valoarea premiilor/primelor respective.

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 99/2016:

   Art 4   Entități contractante

   Art 5   Paragraful 1 Gaze și energie termică

   Art 6   Paragraful 2 Energie electrică

   Art 7   Paragraful 3 Apă

   Art 8   Paragraful 4 Servicii de transport

   Art 9   Paragraful 5 Porturi și aeroporturi

   Art 10   Paragraful 6 Servicii poștale

   Art 11   Paragraful 7 Extracția de petrol și gaze naturale. Prospectarea și extracția de cărbune sau alți combustibili solizi

   Art 12   Paragraful 1 Praguri

   Art 13   Paragraful 2 Revizuirea pragurilor

   Art 14   Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției

   Art 15   Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției

   Art 16   Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției

   Art 17   Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției

   Art 18   Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției

   Art 19   Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției

   Art 20   Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției

   Art 21   Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției

   Art 22   Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției

   Art 23   Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției

   Art 24   Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Reviste:
2. Noul cadru normativ instituit de directivele unionale din anul 2014 și actele normative speciale din dreptul nostru intern în materia procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii. Aspecte jurisprudențiale (Partea a II-a)
;
se încarcă...