Art 13 Paragraful 2 Revizuirea pragurilor | Lege 99/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Domeniu de aplicare - Paragraful 2 Revizuirea pragurilor -
Art. 13. -

(1) Pragurile valorice prevăzute la art. 12 alin. (1), precum și orice praguri modificate rezultate în urma aplicării prezentului alineat se modifică de către Comisia Europeană conform regulilor și procedurilor corespunzătoare prevăzute la art. 17 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CE. Reviste (1)

(2) De la data intrării în vigoare a oricăror praguri valorice modificate de către Comisia Europeană conform dispozițiilor alin. (1), pragurile valorice prevăzute la art. 12 alin. (1) sau orice praguri modificate anterior se înlocuiesc cu pragurile modificate corespunzătoare, iar orice referire sau trimitere din cuprinsul prezentei legi la pragurile prevăzute la art. 12 alin. (1) este înțeleasă ca referire sau trimitere la pragurile corespunzătoare astfel modificate.

(3) Agenția Națională pentru Achiziții Publice, denumită în continuare ANAP, publică pe pagina sa de internet pragurile valorice stabilite de către Comisia Europeană conform regulilor și procedurilor corespunzătoare prevăzute la art. 17 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014, la data intrării în vigoare a acestora.

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 99/2016:

   Art 3   Definiții

   Art 4   Entități contractante

   Art 5   Paragraful 1 Gaze și energie termică

   Art 6   Paragraful 2 Energie electrică

   Art 7   Paragraful 3 Apă

   Art 8   Paragraful 4 Servicii de transport

   Art 9   Paragraful 5 Porturi și aeroporturi

   Art 10   Paragraful 6 Servicii poștale

   Art 11   Paragraful 7 Extracția de petrol și gaze naturale. Prospectarea și extracția de cărbune sau alți combustibili solizi

   Art 12   Paragraful 1 Praguri

   Art 13   Paragraful 2 Revizuirea pragurilor

   Art 14   Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției

   Art 15   Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției

   Art 16   Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției

   Art 17   Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției

   Art 18   Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției

   Art 19   Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției

   Art 20   Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției

   Art 21   Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției

   Art 22   Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției

   Art 23   Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Reviste:
2. Noul cadru normativ instituit de directivele unionale din anul 2014 și actele normative speciale din dreptul nostru intern în materia procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii. Aspecte jurisprudențiale (Partea a II-a)
;
se încarcă...