Art 124 Paragraful 9 Servicii sociale și alte servicii specifice | Lege 99/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procedurile de atribuire - Paragraful 9 Servicii sociale și alte servicii specifice -
Art. 124. -

(1) În cazul atribuirii unui contract sectorial/acord- cadru care are ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. c), entitatea contractantă are următoarele obligații: Modificări (1)

a) de a-și face cunoscută intenția prin publicarea unui anunț de participare; sau

b) de a-și face cunoscută intenția prin intermediul unui anunț orientativ periodic care se publică în mod continuu; sau

c) de a-și face cunoscută intenția prin intermediul unui anunț privind existența unui sistem de calificare, care se publică în mod continuu;

d) de a publica un anunț de atribuire a contractului.

(2) Alternativ publicării unor anunțuri de atribuire individuale, entitatea contractantă are dreptul de a grupa trimestrial anunțurile de atribuire prevăzute la alin. (1) lit. d), caz în care entitatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare anunțurile de atribuire astfel grupate în termen de 30 de zile de la încheierea fiecărui trimestru.

(3) Dispozițiile alin. (1) lit. a) -c) nu sunt aplicabile în cazul în care contractul sectorial/acordul-cadru având ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, este atribuit prin procedura de negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare, în conformitate cu dispozițiile art. 117.

(4) Criteriul de atribuire utilizat pentru atribuirea contractelor sectoriale/acordurilor-cadru având ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, este cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost, prevăzute la art. 209 alin. (3) lit. c) și d), ținându-se seama de criteriile de calitate și de durabilitate ale serviciilor sociale. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 99/2016:
Art 114 Paragraful 6 Parteneriatul pentru inovare
Art 115 Paragraful 6 Parteneriatul pentru inovare
Art 116 Paragraful 6 Parteneriatul pentru inovare
Art 117 Paragraful 7 Negocierea fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare
Art 118 Paragraful 8 Concursul de soluții
Art 119 Paragraful 8 Concursul de soluții
Art 120 Paragraful 8 Concursul de soluții
Art 121 Paragraful 8 Concursul de soluții
Art 122 Paragraful 8 Concursul de soluții
Art 123 Paragraful 8 Concursul de soluții
Art 124 Paragraful 9 Servicii sociale și alte servicii specifice
Art 125 Paragraful 9 Servicii sociale și alte servicii specifice
Art 126 Paragraful 10 Procedura simplificată
Art 127 Paragraful 1 Acordul-cadru
Art 128 Paragraful 1 Acordul-cadru
Art 129 Paragraful 2 Sistemul dinamic de achiziții
Art 130 Paragraful 2 Sistemul dinamic de achiziții
Art 131 Paragraful 2 Sistemul dinamic de achiziții
Art 132 Paragraful 2 Sistemul dinamic de achiziții
Art 133 Paragraful 2 Sistemul dinamic de achiziții
Art 134 Paragraful 2 Sistemul dinamic de achiziții
;
se încarcă...