Art 12 Paragraful 1 Praguri | Lege 99/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL I Dispoziții generale - SECȚIUNEA a 4-a Activități relevante - Paragraful 7 Extracția de petrol și gaze naturale. Prospectarea și extracția de cărbune sau alți combustibili solizi -
Art 11 Paragraful 7 Extracția de petrol și gaze naturale. Prospectarea și extracția de cărbune sau alți combustibili solizi
CAPITOLUL I Dispoziții generale - SECȚIUNEA a 5-a Domeniu de aplicare - Paragraful 2 Revizuirea pragurilor -
Art 13 Paragraful 2 Revizuirea pragurilor

CAPITOLUL I Dispoziții generale - SECȚIUNEA a 5-a Domeniu de aplicare - Paragraful 1 Praguri -
Art. 12. -
Puneri în aplicare (1)

(1) Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege se aplică în cazul atribuirii contractelor sectoriale a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice: Modificări (2), Practică judiciară (1), Reviste (1)

a) 1.858.177 lei, pentru contractele sectoriale de produse și de servicii, precum și pentru concursurile de soluții; Modificări (1), Referințe (1), Practică judiciară (3), Comentarii expert (1)

b) 23.227.215 lei, pentru contractele sectoriale de lucrări; Modificări (1), Referințe (1), Practică judiciară (2), Comentarii expert (1)

c) 4.445.400 lei, pentru contractele sectoriale de servicii care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2. Modificări (1), Referințe (1), Comentarii expert (1)

(2) Entitățile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) atribuie contractele sectoriale, acordurile-cadru și organizează concursurile de soluții care privesc achiziții sectoriale a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), prin aplicarea procedurii simplificate. Derogări (1)

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), entitățile contractante, altele decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b), pot organiza propriile proceduri de atribuire a contractelor sectoriale, acordurilor-cadru și concursurilor de soluții care privesc achiziții sectoriale a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la alin. (2) cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2). Modificări (1), Practică judiciară (1)

(4) Entitățile contractante au dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 132.519 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 441.730 lei. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...