Art 12 Paragraful 1 Praguri | Lege 99/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Domeniu de aplicare - Paragraful 1 Praguri -
Art. 12. -
Puneri în aplicare (1)

(1) Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege se aplică în cazul atribuirii contractelor sectoriale a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice: Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1)

a) 1.858.177 lei, pentru contractele sectoriale de produse și de servicii, precum și pentru concursurile de soluții; Modificări (2), Referințe (2), Jurisprudență, Comentarii expert (1)

b) 23.227.215 lei, pentru contractele sectoriale de lucrări; Modificări (2), Referințe (2), Jurisprudență, Comentarii expert (1)

c) 4.445.400 lei, pentru contractele sectoriale de servicii care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2. Modificări (2), Referințe (2), Comentarii expert (1)

(2) Entitățile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) atribuie contractele sectoriale, acordurile-cadru și organizează concursurile de soluții care privesc achiziții sectoriale a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), prin aplicarea procedurii simplificate. Derogări (1)

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), entitățile contractante, altele decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b), pot organiza propriile proceduri de atribuire a contractelor sectoriale, acordurilor-cadru și concursurilor de soluții care privesc achiziții sectoriale a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la alin. (2) cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2). Modificări (1), Jurisprudență

(4) Entitățile contractante au dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 132.519 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 441.730 lei. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Explicații cu privire la pragul valoric de 1 994 386 lei de la art. 12 lit a) - valabil din 01.01.2018 - Marian Orzață
Potrivit art. I lit. a) din Regulamentul delegat nr. 2364/2017, începând cu 01 ianuarie 2018 pragul valoric pentru contractele de achiziții de produse și de servicii, precum și pentru concursurile de proiecte, prevăzut la art. 15 lit. a) din Directiva nr. 25/2014, se modifică de la 418 000 EUR la 443 000 EUR.
Potrivit Comunicării Comisiei Europene cu nr. 2017/C 438/01, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu nr. C 438, din data de 19 decembrie 2017, pragul valoric de 443 000 euro prevăzut la art. 15 lit a) din Directiva 25/2014, exprimat în lei noi este de 1 994 386 RON.
[ Mai mult... ]

Explicații cu privire la pragul valoric de 24 977 096 lei de la art. 12 lit b) - valabil din 01.01.2018 - Marian Orzață
Potrivit art. I lit. b) din Regulamentul delegat nr. 2364/2017, începând cu 01 ianuarie 2018 pragul valoric pentru contractele de achiziții de lucrări, prevăzut la art. 15 lit. b) din Directiva nr. 25/2014, se modifică de la 5 225 000 EUR la 5 548 000 EUR.
Potrivit Comunicării Comisiei Europene cu nr. 2017/C 438/01, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu nr. C 438, din data de 19 decembrie 2017, pragul valoric de 5 548 000 euro prevăzut la art. 15 lit b) din Directiva 25/2014, exprimat în lei noi este de 24 977 096 RON.
[ Mai mult... ]

Explicații cu privire la pragul valoric de 4 502 000 lei de la art. 12 lit c) - valabil din 01.01.2018 - Marian Orzață
Potrivit Comunicării Comisiei Europene cu nr. 2017/C 438/01, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu nr. C 438, din data de 19 decembrie 2017, pragul valoric de 1 000 000 euro prevăzut la art. 15 lit c) din Directiva 25/2014, exprimat în lei noi este de 4 502 000 RON. [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 99/2016:
Art 2 Obiect, scop și principii
Art 3 Definiții
Art 4 Entități contractante
Art 5 Paragraful 1 Gaze și energie termică
Art 6 Paragraful 2 Energie electrică
Art 7 Paragraful 3 Apă
Art 8 Paragraful 4 Servicii de transport
Art 9 Paragraful 5 Porturi și aeroporturi
Art 10 Paragraful 6 Servicii poștale
Art 11 Paragraful 7 Extracția de petrol și gaze naturale. Prospectarea și extracția de cărbune sau alți combustibili solizi
Art 12 Paragraful 1 Praguri
Art 13 Paragraful 2 Revizuirea pragurilor
Art 14 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Art 15 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Art 16 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Art 17 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Art 18 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Art 19 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Art 20 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Art 21 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Art 22 Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției
Reviste:
2. Noul cadru normativ instituit de directivele unionale din anul 2014 și actele normative speciale din dreptul nostru intern în materia procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii. Aspecte jurisprudențiale (Partea a II-a)
;
se încarcă...