Art 106 Paragraful 5 Dialogul competitiv | Lege 99/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Procedurile de atribuire - Paragraful 5 Dialogul competitiv -
Art. 106. -

(1) Entitatea contractantă evaluează ofertele primite pe baza criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare stabiliți prin anunțul de participare și/sau în documentul descriptiv prevăzut la art. 103 alin. (1).

(2) La solicitarea entității contractante, se pot desfășura negocieri cu ofertantul a cărui ofertă finală a fost desemnată ca prezentând cel mai bun raport calitate-preț în urma aplicării factorilor de evaluare stabiliți de entitatea contractantă, având ca obiect confirmarea angajamentelor financiare sau a altor termeni sau condiții incluse în ofertă în vederea stabilirii clauzelor contractului, cu condiția ca aceste negocieri să nu conducă la modificări substanțiale ale aspectelor esențiale ale ofertei sau ale achiziției sectoriale, inclusiv ale necesităților și cerințelor stabilite prin anunțul de participare și/sau documentul descriptiv prevăzut la art. 103 alin. (1) și să nu riște să denatureze concurența sau să conducă la discriminare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 99/2016:

   Art 96   Paragraful 4 Negocierea competitivă

   Art 97   Paragraful 4 Negocierea competitivă

   Art 98   Paragraful 4 Negocierea competitivă

   Art 99   Paragraful 5 Dialogul competitiv

   Art 100   Paragraful 5 Dialogul competitiv

   Art 101   Paragraful 5 Dialogul competitiv

   Art 102   Paragraful 5 Dialogul competitiv

   Art 103   Paragraful 5 Dialogul competitiv

   Art 104   Paragraful 5 Dialogul competitiv

   Art 105   Paragraful 5 Dialogul competitiv

   Art 106   Paragraful 5 Dialogul competitiv

   Art 107   Paragraful 5 Dialogul competitiv

   Art 108   Paragraful 6 Parteneriatul pentru inovare

   Art 109   Paragraful 6 Parteneriatul pentru inovare

   Art 110   Paragraful 6 Parteneriatul pentru inovare

   Art 111   Paragraful 6 Parteneriatul pentru inovare

   Art 112   Paragraful 6 Parteneriatul pentru inovare

   Art 113   Paragraful 6 Parteneriatul pentru inovare

   Art 114   Paragraful 6 Parteneriatul pentru inovare

   Art 115   Paragraful 6 Parteneriatul pentru inovare

   Art 116   Paragraful 6 Parteneriatul pentru inovare
;
se încarcă...