Art 1 Obiect, scop și principii | Lege 99/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Dispoziții generale - Obiect, scop și principii -
Art. 1. -
Librăria Indaco (1)

(1) Prezenta lege reglementează modul de realizare de către entitățile contractante a achizițiilor sectoriale, procedurile de atribuire a contractelor sectoriale și de organizare a concursurilor de soluții, instrumentele și tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor sectoriale, precum și anumite aspecte specifice în legătură cu executarea contractelor sectoriale. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(2) Domeniul de aplicare a prezentei legi nu include serviciile de interes general fără caracter economic. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 99/2016:

   Art 1   Obiect, scop și principii

   Art 2   Obiect, scop și principii

   Art 3   Definiții

   Art 4   Entități contractante

   Art 5   Paragraful 1 Gaze și energie termică

   Art 6   Paragraful 2 Energie electrică

   Art 7   Paragraful 3 Apă

   Art 8   Paragraful 4 Servicii de transport

   Art 9   Paragraful 5 Porturi și aeroporturi

   Art 10   Paragraful 6 Servicii poștale

   Art 11   Paragraful 7 Extracția de petrol și gaze naturale. Prospectarea și extracția de cărbune sau alți combustibili solizi
Reviste:
2. Noul cadru normativ instituit de directivele unionale din anul 2014 și actele normative speciale din dreptul nostru intern în materia procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii. Aspecte jurisprudențiale (Partea a II-a)
Referințe în cărți:
Noua legislatie a achizitiilor publice si a concesiunilor
;
se încarcă...