Comisia de Supraveghere a Asigurărilor - CSA

Decizia nr. 43/2008 privind retragerea autorizației de funcționare a Societății Comerciale Phoenix Best Broker de Asigurare - S.A.

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 ianuarie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu sediul în municipiul București, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240 din 1 iulie 2001, reprezentată legal de președinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum și al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, adoptată în ședința din data de 15 ianuarie 2008, conform art. 4 alin. (22)-(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentația aferentă Notei nr. X.26 din 10 ianuarie 2008 privind aprobarea retragerii autorizației de funcționare a Societății Comerciale "Phoenix Best Broker de Asigurare" - S.A.,

ca urmare a controlului efectuat de organele de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în conformitate cu prevederile art. 5 lit. h1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, la Societatea Comercială "Phoenix Best Broker de Asigurare" - S.A., cu sediul în str. Gheorghe Popa de Teiuș nr. 5, municipiul Arad, județul Arad, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad cu nr. J02/362/09.08.1999, cod unic de înregistrare 12030137, număr înmatriculare în Registrul brokerilor RBK-139, reprezentată legal de doamna Cojocaru Ioana în calitate de administrator,

s-au constatat următoarele:

1. Din corespondența purtată cu societatea și din controlul efectuat de direcția de specialitate a rezultat faptul că Societatea Comercială "Phoenix Best Broker de Asigurare" - S.A. și-a restrâns activitatea începând cu luna aprilie 2007, acționarii nedorind să participe la majorarea capitalului social, astfel încât capitalul social a fost diminuat până la suma de 15.000 lei.

Societatea a încălcat astfel prevederile art. 35 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 lit. b) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau reasigurare puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare, fapta constituind contravenție potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) și g) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

2. Din evidențele direcției de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a rezultat că Societatea Comercială "Phoenix Best Broker de Asigurare" - S.A. nu are în vigoare contractul de asigurare de răspundere civilă profesională, acesta expirând la data de 29 martie 2007, nu a transmis dovada achitării ratelor II, III, IV și nici copia suplimentului de majorare a limitelor de răspundere, fiind încălcate astfel prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 lit. c) și ale art. 7 lit. b) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau reasigurare, cu modificările ulterioare, precum și cu prevederile art. 3 alin. (6) din Normele privind forma și conținutul raportărilor pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor ~nr. 113.139~/2006, cu modificările și completările ulterioare.

3. Societatea Comercială "Phoenix Best Broker de Asigurare" - S.A. a transmis raportarea și a virat taxa de funcționare numai în primul semestru al anului 2007 (ianuarie - iunie 2007), încălcând astfel prevederile art. 3 pct. IV lit. a) și alin. (5) din Normele privind forma și conținutul raportărilor pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.139/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 35. alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus, în scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării stabilității activității de asigurare în România, în ședința din data de 15 ianuarie 2008, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât retragerea autorizației de funcționare a Societății Comerciale "Phoenix Best Broker de Asigurare" - S.A., potrivit dispozițiilor art. 35 alin. (7) lit. a) și ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, drept care decide:

Art. 1. -

Se retrage autorizația de funcționare a brokerului de asigurare Societatea Comercială "Phoenix Best Broker de Asigurare" - S.A., cu sediul în str. Gheorghe Popa de Teiuș nr. 5, municipiul Arad, județul Arad, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad cu nr. J02/362/09.08.1999, cod unic de înregistrare 12030137, număr de înmatriculare în Registrul brokerilor RBK-139, reprezentată legal de doamna Cojocaru Ioana în calitate de administrator, conform dispozițiilor art. 35 alin. (7) lit. a) și ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

Se interzice Societății Comerciale "Phoenix Best Broker de Asigurare" - S.A., de la data primirii prezentei decizii, desfășurarea activității de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, și ale normelor emise în aplicarea acesteia.

Art. 3. -

Societatea are obligația să își notifice clienții, în termen de 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plății ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractele în vigoare, până la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. -

(1) Împotriva prezentei decizii se poate face plângere la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, plângerea adresată Curții de Apel București nu suspendă pe timpul soluționării acesteia executarea măsurii sancționatorii dispusă de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 5. -

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu

București, 23 ianuarie 2008.

Nr. 43.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...