Comisia de Supraveghere a Asigurărilor - CSA

Decizia nr. 415/2008 privind retragerea autorizației de funcționare a Societății Comerciale SOLVENTA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 iunie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul București, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal de președinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum și al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor adoptată în ședința din data de 6 mai 2008, conform art. 4 alin. (22)-(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul căreia, ca urmare a analizării documentației aferente Notei nr. IX.220 din 21 aprilie 2008, s-a hotărât retragerea autorizației de funcționare a Societății Comerciale "SOLVENTA BROKER DE ASIGURARE" - S.R.L., cu sediul social în municipiul București, intrarea Târgu Frumos nr. 9-11, bl. 6, sc. A, et. 1, ap. 7, sectorul 4, înmatriculată în registrul comerțului cu numărul de ordine J40/417/11.01.2007, cod unic de înregistrare 20493248/11.01.2007, reprezentată legal de doamna Crânguș Lidia Mirela, în calitate de administrator.

Avându-se în vedere următoarele motive de drept și de fapt:

1. Echipa de control a constatat faptul că Societatea Comercială "SOLVENTA BROKER DE ASIGURARE" - S.R.L. nu își desfășoară activitatea la sediul social avizat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și nici nu a făcut dovada deținerii unui sediul social și/sau a unui sediu permanent, fapt ce constituie o încălcare a prevederilor art. 2 lit. e) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare.

De altfel, în urma verificării certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului București la data de 4 martie 2008, precum și a contractului de comodat încheiat la data de 19 decembrie 2006 pe o perioadă de un an, rezultă că societatea comercială are sediul social expirat.

2. Societatea Comercială "SOLVENTA BROKER DE ASIGURARE" - S.R.L. a refuzat să răspundă solicitărilor Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și să pună la dispoziția echipei de control documentele solicitate, fapt ce constituie o încălcare a prevederilor art. 35 alin. (5) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

3. Echipa de control a constatat că de la data autorizării ca broker de asigurare (22 august 2007) și până la data efectuării controlului (22 august 2008), societatea comercială nu a transmis nicio raportare cu privire la activitatea de intermediere și/sau a situațiilor financiare, fapt ce constituie o încălcare a prevederilor art. 351 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

4. De la data autorizării, societatea comercială nu a virat nicio sumă în contul taxei de funcționare, fapt ce constituie o încălcare a prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

5. Societatea Comercială "SOLVENTA BROKER DE ASIGURARE" - S.R.L. nu a făcut dovada deținerii pentru perioada 22 august 2007-31 martie 2008 a unei polițe de răspundere civilă profesională, fapt ce constituie o încălcare a prevederilor art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 lit. c) și art. 7 lit. b) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare.

Pentru aceste motive, în temeiul prevederilor art. 8 alin. (2) lit. a), ale art. 35 alin. (7) și ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare, se decide:

Art. 1. -

Se retrage autorizația de funcționare a brokerului de asigurare Societatea Comercială "SOLVENTA BROKER DE ASIGURARE" - S.R.L., cu sediul social în municipiul București, intrarea Târgu Frumos nr. 9-11, bl. 6, sc. A, et. 1, ap. 7, sectorul 4, înmatriculată în registrul comerțului cu numărul de ordine J40/417/11.01.2007, codul unic de înregistrare 20493248/11.01.2007, reprezentată legal de doamna Crânguș Lidia Mirela, în calitate de administrator, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (7) și ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

Societății Comerciale "SOLVENTA BROKER DE ASIGURARE" - S.R.L. i se interzice, de la data primirii prezentei decizii, desfășurarea activității de broker de asigurare în România, conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, și ale normelor date în aplicarea acesteia.

Art. 3. -

Brokerul de asigurare are obligația să rezilieze toate contractele de colaborare încheiate cu societățile de asigurare.

Art. 4. -

Societatea are obligația să își notifice clienții, în termen de 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plății ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractele în vigoare, la data emiterii prezentei decizii.

Art. 5. -

(1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială "SOLVENTA BROKER DE ASIGURARE" - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, plângerea adresată Curții de Apel București nu suspendă pe timpul soluționării acesteia executarea deciziei emise de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 6. -

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu

București, 21 mai 2008.

Nr. 415.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...