Paragraful 1 Aplicarea criteriilor de calificare și selecție | Lege 98/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL III Modalități de atribuire - SECȚIUNEA a 2-a Instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziție publică -
Paragraful 3 Licitația electronică
Paragraful 2 Motive de excludere a candidatului/ofertantului

CAPITOLUL IV Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire - SECȚIUNEA a 6-a Criterii de calificare și selecție -
Paragraful 1
Aplicarea criteriilor de calificare și selecție

Art. 163. - Practică judiciară (445)

Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica în cadrul procedurii de atribuire numai criterii de calificare și selecție referitoare la: Practică judiciară (7)

a) motive de excludere a candidatului/ofertantului; Practică judiciară (7)

b) capacitatea candidatului/ofertantului. Practică judiciară (12)

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...