Paragraful 1 Aplicarea criteriilor de calificare și selecție | Lege 98/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire - Criterii de calificare și selecție -
Paragraful 1
Aplicarea criteriilor de calificare și selecție

Art. 163. - Jurisprudență, Comentarii expert (1)

Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica în cadrul procedurii de atribuire numai criterii de calificare și selecție referitoare la: Jurisprudență

a) motive de excludere a candidatului/ofertantului; Jurisprudență

b) capacitatea candidatului/ofertantului. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Cerințele privind capacitatea candidatului/ofertantului în cazul achiziției directe - Ioana Popa
Autoritatea contractantă a publicat un anunț în SEAP în vederea realizării unei achiziții directe care are ca obiect servicii de verificare proiect tehnic pentru realizarea obiectivului de investiții Sistem de irigații spații verzi.
În cadrul anunțului cu privire la achiziția în discuție, autoritatea contractantă solicită îndeplinirea unei condiții de participare conform căreia „Verificarea proiectului va fi realizată de către un verificator tehnic atestat pe lucrări de instalații de alimentări cu apă și canalizări care va întocmi un referat de verificare. Documentul de confirmare se va regăsi alături de ofertă.”
[ Mai mult... ]

Modificare cerințe de calificare și selecție - Ioana Popa
Ulterior inițierii procedurii de atribuire și publicării documentației de atribuire, autoritatea contractantă a constatat că nu a acordat o atenție suficient de mare pentru a se asigura că operatorii economici dețin resurse economice, tehnice și experiența necesară pentru executarea și finalizarea contractului de achiziție publică la un standard de calitate corespunzător.
Poate autoritatea contractantă să modifice cerințele de calificare și selecție în ceea ce privește cifra de afaceri și experința similară, în sensul publicării unei erate sau anulării procedurii?
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 98/2016:
Paragraful 4 Negocierea competitivă
Paragraful 5 Dialogul competitiv
Paragraful 6 Parteneriatul pentru inovare
Paragraful 7 Negocierea fără publicare prealabilă
Paragraful 8 Concursul de soluții
Paragraful 9 Servicii sociale și alte servicii specifice
Paragraful 10 Procedura simplificată
Paragraful 1 Acordul cadru
Paragraful 2 Sistemul dinamic de achiziții
Paragraful 3 Licitația electronică
Paragraful 1 Aplicarea criteriilor de calificare și selecție
Paragraful 2 Motive de excludere a candidatului/ofertantului
Paragraful 3 Criterii privind capacitatea
;
se încarcă...