Obiect, scop și principii | Lege 98/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
SECȚIUNEA a 2 a Definiții

CAPITOLUL I Dispoziții generale -
SECȚIUNEA 1
Obiect, scop și principii Practică judiciară (1)

Art. 1. - Practică judiciară (178), Reviste (1), Referințe în cărți (1)

Prezenta lege reglementează modul de realizare a achizițiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică și de organizare a concursurilor de soluții, instrumentele și tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziție publică, precum și anumite aspecte specifice în legătură cu executarea contractelor de achiziție publică. Practică judiciară (8)

Art. 2. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (1400)

(1) Scopul prezentei legi îl constituie asigurarea cadrului legal necesar pentru a realiza achiziționarea de bunuri, servicii și lucrări în condiții de eficiență economică și socială. Practică judiciară (1297), Doctrină (1)

(2) Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică și a organizării concursurilor de soluții sunt: Jurisprudență (1), Practică judiciară (2160), Reviste (2), Doctrină (1)

a) nediscriminarea; Jurisprudență (1), Practică judiciară (355)

b) tratamentul egal; Jurisprudență (1), Practică judiciară (495), Doctrină (1)

c) recunoașterea reciprocă; Practică judiciară (44)

d) transparența; Jurisprudență (1), Practică judiciară (301)

e) proporționalitatea; Practică judiciară (237)

f) asumarea răspunderii. Jurisprudență (1), Practică judiciară (331), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...