Art 7 Paragraful 1 Praguri | Lege 98/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 6 Paragraful 1 PraguriCAPITOLUL I Dispoziții generale - SECȚIUNEA a 4-a Domeniu de aplicare - Paragraful 2 Revizuirea pragurilor -
Art 8 Paragraful 2 Revizuirea pragurilor

CAPITOLUL I Dispoziții generale - SECȚIUNEA a 4-a Domeniu de aplicare - Paragraful 1 Praguri -
Art. 7. -
Practică judiciară (6), Reviste (2), Comentarii expert (1)

(1) Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege se aplică în cazul atribuirii contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice: Modificări (2), Jurisprudență (1), Practică judiciară (11), Reviste (1), Doctrină (1)

a) 23.227.215 lei, pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru de lucrări; Modificări (1), Referințe (1), Practică judiciară (6), Reviste (1), Comentarii expert (1)

b) 600.129 lei, pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru de produse și de servicii; Modificări (1), Referințe (1), Practică judiciară (6), Reviste (1), Comentarii expert (1)

c) 3.334.050 lei, pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2. Modificări (1), Referințe (2), Practică judiciară (6), Comentarii expert (1)

(2) Autoritatea contractantă atribuie contractele de achiziție publică/acordurile-cadru și organizează concursurile de soluții care privesc achiziții publice a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la alin. (1) prin aplicarea unei proceduri simplificate, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2). Practică judiciară (21), Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc condițiile și modalitățile de aplicare a procedurii simplificate prevăzute la alin. (2). Practică judiciară (1)

(4) Condițiile și modalitățile de aplicare a procedurii simplificate prevăzute la alin. (2) presupun cel puțin termene mai scurte decât cele prevăzute în cuprinsul prezentei legi și formalități procedurale reduse față de cele prevăzute în cuprinsul acesteia pentru atribuirea contractelor de achiziție publică, acordurilor-cadru și concursurilor de soluții a căror valoare estimată este mai mare decât pragurile corespunzătoare prevăzute la alin. (1).

(5) Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât 132.519 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât 441.730 lei. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (34), Reviste (2), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...