Art 68 Paragraful 1 Aplicarea procedurilor de atribuire | Lege 98/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL II Reguli generale de participare și desfășurare a procedurilor de atribuire - SECȚIUNEA a 5-a Reguli aplicabile comunicărilor -
Art 67 Reguli aplicabile comunicărilor
Art 69 Paragraful 1 Aplicarea procedurilor de atribuire

CAPITOLUL III Modalități de atribuire - SECȚIUNEA 1 Procedurile de atribuire - Paragraful 1 Aplicarea procedurilor de atribuire -
Art. 68. -
Modificări (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (190), Doctrină (1)

Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege, aplicabile pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de soluții cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 7 alin. (5), sunt următoarele: Practică judiciară (80)

a) licitația deschisă; Practică judiciară (8), Doctrină (1)

b) licitația restrânsă; Practică judiciară (3)

c) negocierea competitivă;

d) dialogul competitiv; Practică judiciară (1)

e) parteneriatul pentru inovare;

f) negocierea fără publicare prealabilă; Practică judiciară (9)

g) concursul de soluții; Doctrină (1)

h) procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice; Practică judiciară (1)

i) procedura simplificată. Practică judiciară (12)

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...