Art 4 Autorități contractante | Lege 98/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL I Dispoziții generale - SECȚIUNEA a 2-a Definiții -
Art 3 Definiții
CAPITOLUL I Dispoziții generale - SECȚIUNEA a 4-a Domeniu de aplicare - Paragraful 1 Praguri -
Art 5 Paragraful 1 Praguri

CAPITOLUL I Dispoziții generale - SECȚIUNEA a 3-a Autorități contractante -
Art. 4. -
Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (179), Reviste (2), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

(1) Au calitatea de autoritate contractantă în sensul prezentei legi: Practică judiciară (7), Caută hotărâri judecătorești

a) autoritățile și instituțiile publice centrale sau locale, precum și structurile din componența acestora care au delegată calitatea de ordonator de credite și care au stabilite competențe în domeniul achizițiilor publice; Practică judiciară (53), Caută hotărâri judecătorești

b) organismele de drept public;

c) asocierile care cuprind cel puțin o autoritate contractantă dintre cele prevăzute la lit. a) sau b). Modificări (1), Reviste (1), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Prin organisme de drept public în sensul alin. (1) lit. b) se înțelege orice entități, altele decât cele prevăzute la alin. (1) lit. a) care, indiferent de forma de constituire sau organizare, îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții: Practică judiciară (33), Caută hotărâri judecătorești

a) sunt înființate pentru a satisface nevoi de interes general, fără caracter comercial sau industrial; Caută hotărâri judecătorești

b) au personalitate juridică; Caută hotărâri judecătorești

c) sunt finanțate, în majoritate, de către entități dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. a) sau de către alte organisme de drept public ori se află în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea ori controlul unei entități dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. a) sau ale unui alt organism de drept public ori mai mult de jumătate din membrii consiliului de administrație/organului de conducere sau de supraveghere sunt numiți de către o entitate dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. a) ori de către un alt organism de drept public. Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...