Art 30 Paragraful 5 Contracte de servicii atribuite pe baza unui drept exclusiv | Lege 98/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL I Dispoziții generale - SECȚIUNEA a 5-a Exceptări - Paragraful 4 Exceptări specifice pentru contractele de servicii -
Art 29 Paragraful 4 Exceptări specifice pentru contractele de servicii
CAPITOLUL I Dispoziții generale - SECȚIUNEA a 5-a Exceptări - Paragraful 6 Contracte de achiziții publice/acorduri-cadru încheiate între entități din sectorul public -
Art 31 Paragraful 6 Contracte de achiziții publice/acorduri-cadru încheiate între entități din sectorul public

CAPITOLUL I Dispoziții generale - SECȚIUNEA a 5-a Exceptări - Paragraful 5 Contracte de servicii atribuite pe baza unui drept exclusiv -
Art. 30. -
Practică judiciară (10)

Prezenta lege nu se aplică pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru de servicii de către o autoritate contractantă unei alte autorități contractante/entități contractante definite de legea privind achizițiile sectoriale sau unei asocieri de autorități contractante/entități contractante, în baza unui drept exclusiv de care acestea beneficiază pentru prestarea serviciilor respective în temeiul unor acte cu putere de lege sau acte administrative cu caracter normativ, în măsura în care acestea sunt compatibile cu prevederile TFUE. Practică judiciară (4)

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...