Art 238 Dispoziții tranzitorii și finale | Lege 98/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții tranzitorii și finale -
Art. 238. -
Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

a) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare; Jurisprudență, Reviste (2)

b) orice alte prevederi contrare cuprinse în orice alte acte normative.

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    Notă: O.U.G. nr. 34/2006 afost abrogată expres de art. 238 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, care aintrat în vigoare la data de 26 mai 2016.În prezent, contestarea actelor emise în procedura de atribuire acontractelor de achiziții publice se face potrivit Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire acontractelor de achiziție publică, acontractelor sectoriale și acontractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare aContestațiilor. Similar vechii reglementări, Legea nr. 101/2016 reglementează dreptul persoanei vătămate de ase adresa, la alegere, Consiliului sau instanței de judecată, potrivit prevederilor acestei legi. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 98/2016:
Art 228 Contravenții și sancțiuni
Art 229 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 230 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 231 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 232 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 233 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 234 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 235 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 236 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 237 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 238 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 239 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 240 Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Plan urbanistic. Neconcordanțe ori incompatibilități dintre norma legală din dreptul intern și dispozițiile Convenției europene a drepturilor omului
Aplicarea directă a dreptului Uniunii Europene în contextul în care înțelesul normelor europene a fost deslușit de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Revista Curierul Judiciar nr. 2/2019
Doctrină:
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
;
se încarcă...