Art 236 Dispoziții tranzitorii și finale | Lege 98/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții tranzitorii și finale -
Art. 236. -
Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Prezenta lege se aplică procedurilor de atribuire inițiate după data intrării sale în vigoare. Jurisprudență

(2) Procedurilor de atribuire în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei legi li se aplică legea în vigoare la data inițierii procedurii de atribuire. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Prezenta lege se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru încheiate după data intrării sale în vigoare.

(4) Contractele de achiziție publică/Acordurile-cadru încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi sunt supuse dispozițiilor legii în vigoare la data când acestea au fost încheiate în tot ceea ce privește încheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea și încetarea acestora. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 98/2016:
Art 226 Contravenții și sancțiuni
Art 227 Contravenții și sancțiuni
Art 228 Contravenții și sancțiuni
Art 229 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 230 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 231 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 232 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 233 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 234 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 235 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 236 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 237 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 238 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 239 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 240 Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Aplicarea directă a dreptului Uniunii Europene în contextul în care înțelesul normelor europene a fost deslușit de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Soluționarea litigiilor în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii de către instanța de judecată
Despre excluderea operatorului economic din procedura de achiziție
;
se încarcă...